Перелік нормативно-правових актів
та нормативних документів, відповідно до яких проводяться заходи державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

№ з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акту у Мін’юсті

Найменування

дата і номер

1 Закон України «Про насіння і садівний матеріал» 26 грудня 2002 р.
№ 411-IV
2 Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” 21 квітня 1993 р.
№ 3116-XII
3 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 5 квітня 2007 р.
№ 877-V
4 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і   експонування» 5 жовтня 2016 р.

№ 691

5 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна» 26 жовтня 2016 р.

№ 762

6 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» 30 листопада 2016 р.

№ 881

7 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» 30 листопада 2016 р.

№ 882

8 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності» 07 грудня 2016 р.

№ 916

9 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» 21 грудня 2016 р.

№ 979

10 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» 28 грудня 2016 р.

№ 1031

11 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» 21 лютого 2017 р.

№ 97

12 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр» 13 червня 2016 р.

№ 198

24 червня 2016 р.
за № 894/29024
13 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту» 07 жовтня 2016 р.

№ 366

01 листопада 2016 р.
за № 1420/29550
14 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва» 26 серпня 2016 р.

№ 257

19 серпня 2016 р.
за № 1152/29282
15 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів» 07 жовтня 2016 р.

№ 365

01 листопада 20016 р.
за № 1413/29543
16 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» 06 жовтня 2016

№ 362

19 грудня 2016 р.
за № 1659/29789