Використання сортів ОЕСР

ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) – міжнародна організація, що об’єднує 36  країн світу. Договір про створення ОЕСР був підписаний 14 грудня 1960 в Парижі, а вступив у дію 30 вересня 1961. ОЕСР створено з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються. Офіційними мовами ОЕСР є англійська і французька.

Приєднання до схем сортової сертифікації насіння ОЕСР дає змогу сертифікувати насіння за міжнародними нормами і стандартами. Це сприяє підвищенню якості вітчизняного насіннєвого матеріалу, конкурентоспроможності вітчизняних сортів на зовнішніх ринках, задоволенню експортного попиту та відкриттю нових ринків збуту. Україна має можливість брати участь у світовій торгівлі насінням, використовуючи етикетки ОЕСР. Документи й сертифікати, видані на насіння в Україні, будуть визнані 57 країнами світу. З часу приєднання до Насіннєвих схем понад 400 сортів і гібридів української селекції внесені до Каталогу сортів ОЕСР.

Перелік сортів рослин організації економічного співробітництва та розвитку (далі – Перелік сортів рослин ОЕСР) – офіційний перелік сортів рослин, визнаних придатними для сертифікації країнами, що приєдналися до насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку (ст. 1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал») ознайомитися з ним можна за посиланням http://www.niab.com/oecdv2/variety/search.

Ввезення сортів рослин, не включених до Реєстру сортів, придатних до поширення в Україні, але які входять до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських культур, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюються виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 № 762. Суб’єкт господарювання, який планує імпорт, надсилає Держпродспоживслужбі Повідомлення. Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення письмово звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту для надання ним відповідної письмової згоди (угоди) на розмноження насіння за межами країни реєстрації, і офіційно засвідченого стандартного зразка сорту та офіційного опису сорту. Протягом п’яти робочих днів після отримання зазначених матеріалів Держпродспоживслужба надає Погодження на безоплатній основі. У разі неподання уповноваженим органом країни протягом 30 робочих днів запитуваних матеріалів, Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів письмово інформує суб’єкта господарювання про відмову у ввезенні насіння.

На партії насіння, призначені для міжнародної торгівлі, за результатами польового інспектування посівів видається Сертифікат ОЕСР – документ встановленої форми, яку затверджує Секретаріат ОЕСР. Цей сертифікат засвідчує лише сортові якості насіння. Посівні якості насіння, призначеного для експорту, визначаються лабораторією, акредитованою в ISTA, яка за результатами аналізів видає Міжнародний оранжевий сертифікат ISTA. При цьому відбір проб для аналізу проводиться лише акредитованими відбірниками проб. Термін дії сертифікату обмежений, як правило, чотирма місяцями. Після закінчення терміну дії сертифікату відбирається нова проба для аналізу в ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», за результатами якого видається новий документ, а попередній анулюється.

На території Харківської області державний нагляд (контроль) у сферах насінництва та охорони прав на сорти рослин здійснюється відділом контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Телефон контактної особи – начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Захар Краснов тел. 0504724926.