СУБ’ЄКТИ НАСІННИЦТВА І РОЗСАДНИЦТВА! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТИ ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПЛАН – СХЕМУ РОЗТАШУВАННЯ НАСІННЄВИХ ПОСІВІВ ПЕРЕХРЕСНОЗАПИЛЬНИХ КУЛЬТУР

Відділ контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної беї безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області нагадує Вам, що згідно до ст. 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 р. № 411-IV (зі змінами та доповненнями) та Наказу № 365 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 р. «Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів» необхідно не пізніше 01 березня 2021 року надати відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу план-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур під урожай 2021 року. Суб’єкти насінництва та розсадництва узгоджують питання невисівання споріднених перехреснозапильних культур з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції.

Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право:
– на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво, тільки у разі подання план-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу;
– на відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього праву на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів(ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, котрій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування).

Господарський договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. При укладанні договору про невисівання споріднених перехреснозапильних рослин істотними умовами є:
– вид сільськогосподарських культур, на запобігання перехресному запиленню яких спрямований договір;
– земельні ділянки (поля), на яких розміщуються посіви таких сільськогосподарських культур;
– перелік споріднених сільськогосподарських культур, які можуть завдати перехресного запилення;
– норми просторової ізоляції при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин;
– строк дії договору;
– гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року;
– порядок та розмір компенсації збитків (прямої дійсної шкоди та упущеної вигоди) суб’єкту господарювання, який утримується від розміщення у межах норм просторової ізоляції споріднених сільськогосподарських культур.

Звертаємо увагу, що прийом план-схем розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин проводиться за адресою:
61166, м. Харків, пр-т Науки, 40, 6 поверх, Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
Термін подання до 01 березня 2021 року.

На території Харківської області контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сферах насінництва та розсадництва здійснюється спеціалістами відділу контролю в насінництві та розсадництві Головного управління Держпродспоживслужби в Харківської області. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює не тільки державний нагляд (контроль), а й проводить консультаційно-роз’яснювальну та методичну роботу з суб’єктами господарювання і фізичними особами. Телефон контактної особи – начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Захар Краснов тел. 0504724926.