Про результати аналізу роботи із зверненнями громадян за 2020 рік.

Протягом 2020 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надійшло для розгляду 635 звернень громадян, з них розглянуто 558 звернень; 11 звернень було повернуто заявникам та залишено без розгляду на підставі ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», 26 звернення направлено до відповідних органів та установ за належністю на підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», 37 – повернуто до органів виконавчої влади через відсутність підстав для розгляду, розгляд 3 звернень продовжується.

Звернення розглянуті у терміни згідно з Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 287 звернень (51,4 %), у місячний термін – 256 (45,9 %), до 45 днів – 15 (2,7 %).

За зверненнями громадян, що надійшли протягом звітного періоду, до МОЗ України направлено 11 заяв про надання погодження на проведення позапланового заходу стосовно суб’єктів господарювання, на діяльність яких вони скаржились, погодження МОЗ України отримано на 6 заяв. До Держпродспоживслужби направлено 7 заяв про надання погодження на проведення позапланового заходу, погодження отримані за 4 заявами.

На підставі отриманих з центральних органів (МОЗ України, Держпродспоживслужби) погоджень проведено перевірки 5 суб’єктів господарювання, за іншими погодженнями заходи не відбулись з різних причин (не допущення фахівців до перевірок, припинення діяльності підприємств, у тому числі через карантинні обмеження).

За 247 зверненнями громадян проведені перевірки викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування. За результатами перевірок факти, викладені в 139 (56,3 %) зверненнях, підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 37 приписів, направлено 83 листи з пропозиціями до органів місцевого самоврядування, 68 листи до інших відомств, установ та закладів, суб’єктів господарювання, винесено 24 постанови про накладення штрафів на відповідальних осіб.

Розподіл розглянутих звернень за змістом порушених питань:

 

Порушене питання Кількість звернень
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
— заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 119
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 26
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 135
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 14
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 8
— про забруднення відкритих водойм; 3
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 2
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 7
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку;
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; 9
— інші порушення санітарного законодавства. 235