Продовжується робота відповідно до «Регіонального плану щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти області на 2019-2020 роки»

У 2020 році триває робота постійно діючих робочих груп (комісій), створених за ініціативою Головного управління на рівні адміністративних територій, громад для проведення контролю за забезпеченням належних умов, організацією харчування дітей, учнів, вихованців із додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти.

За минулий період року спеціалістами районних та міських підрозділів Головного управління у складі комісій проведено понад 1500 перевірок закладів освіти з питання додержання вимог санітарного законодавства, у т.ч. при організації харчування, та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, третина з яких була з виявленням порушень.

Контроль за створенням умов для безпечної організації харчування проводився і в ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) – у сфері санітарного законодавства проведено 34 заходи відносно закладів дошкільної освіти, у сфері безпечності харчових продуктів – 529 заходів відносно закладів освіти та 53 заходи – відносно постачальників харчових продуктів до них.

Найчастіше у закладах не дотримувались вимоги щодо ведення документації з організації харчування, реєструвались несвоєчасне погодження або порушення примірних двотижневих меню, непогодження переліків постачальників харчових продуктів, недотримання правил відбору та зберігання добових проб, термінів проходження медичних оглядів та правил особистої гігієни персоналом харчоблоків, температурного режиму холодильного обладнання, режиму прибирання, дезінфекційного режиму, необхідність проведення ремонту приміщень та обладнання харчоблоків, не впроваджено, або частково впроваджено HACCP, тощо.

За порушення санітарних норм до адміністративної відповідальності притягнуто 56 осіб. З метою усунення виявлених порушень надано більше 500 приписів керівникам та листів з пропозиціями засновникам закладів, забезпечено контроль за їх виконанням.

За встановлені порушення у сфері безпечності харчових продуктів надано 101 припис керівникам закладів освіти, 4 – постачальникам харчових продуктів, накладений штраф (37784 грн.) на заклад освіти.

За результатами паспортизації пунктів харчування закладів освіти засновниками (керівниками) закладів були заплановані першочергові заходи щодо покращення їх матеріально-технічної бази з урахуванням пропозицій, наданих спеціалістами Головного управління. До початку навчального року запропоновані заходи виконані у 67 закладах.

З метою організації раціонального та безпечного харчування дітей у закладах освіти спеціалістами Головного управління проводиться розгляд примірних двотижневих меню закладів освіти та переліків постачальників харчових продуктів з подальшим погодженням керівником Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, у звітний період підготовлено більше 600 відповідей про погодження або відмову у погодженні наданих документів.У ході розгляду примірних двотижневих меню найчастіше виявлялись факти їх складання без урахування вимог щодо виходу страв, забезпеченості сезонними продуктами, включення страв, не рекомендованих для реалізації у закладах освіти (наприклад, натуральна кава, страви технологія приготування яких передбачає додавання недозволених для використання у закладах освіти приправ та спецій, тощо).

На виконання «Регіонального плану щодо створення належних умов для безпечного харчування у закладах освіти області на 2019-2020 роки» спеціалісти Головного управління активно проводять роботу із засновниками, керівниками, працівниками закладів освіти, суб’єктами господарювання, задіяними в організації харчування дітей, з питань дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства при організації харчування дітей у закладах освіти, запобігання випадків харчових отруєнь та інфекційних захворювань. Протягом року організовано та проведено 60 семінарів, взято участь 153 нарадах.

Питання додержання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя при організації харчування у закладах освіти знаходиться на постійному контролі Головного управління, адже якісне, безпечне та раціональне харчування – є одним з найважливіших чинників збереження та зміцнення здоров’я дітей.