Набрав чинності нормативно — правовий акт до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»

21.08.2020 року набрав чинності наказ №1145 від 15.05.2020 року зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2020 року за №745/35028 «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров’я харчових продуктів».
Вимоги стосуються вироблених в Україні та за кордоном дієтичних добавок і дитячого харчування, якщо відповідними положеннями «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок» та «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості» не передбачено нічого іншого.
Вимоги застосовуються до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров’я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
Мета – змусити виробників надавати повну інформацію про продукт.
Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров’я можуть бути використані у маркуванні, та (або) в інших супровідних документах, та (або) рекламі, якщо вони відповідають цим Вимогам, містяться відповідно у додатку 1, додатках 2 і 3 до цих Вимог, а також відповідають умовам застосування та використання, що зазначені у цих додатках.
Оператор ринку, що використовує твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров’я повинен мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту, що зазначені в додатках 1, 2 або 3 до цих Вимог.
Такими доказами можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), проведених в акредитованих лабораторіях, розрахунки кількості вмісту інгредієнтів/окремих речовин в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, відповідно до кількості інгредієнтів, що використовувалися при його виробництві.
Відповідно до вищезазначеного, харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства, що діяло до набрання чинності цим наказом, проте не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися і вводитися в обіг протягом трьох років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати «вжити до».