Підсумки роботи із зверненнями громадян щодо порушення санітарного законодавства за І півріччя 2020 року

Протягом І півріччя 2020 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло для розгляду 295 звернень громадян, з них розглянуто 248 звернень; 4 звернення було повернуто заявникам та залишено без розгляду на підставі ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», 8 звернень направлені до відповідних органів та установ за належністю на підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», 28 – повернуто до органів виконавчої влади через відсутність підстав для розгляду, розгляд 7 звернень продовжується.

Звернення розглянуті у терміни згідно з Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 118 звернення (47,6 %), у місячний термін – 127 (51,2 %), до 45 днів – 3 (1,2 %).

За зверненнями громадян, що надійшли протягом звітного періоду, до Держпродспоживслужби направлено 10 заяв про надання погодження на проведення позапланового заходу стосовно суб’єктів господарювання, на діяльність яких вони скаржились. Погодження отримані за 8 заявами, на підставі чого проведено перевірки 4 суб’єктів господарювання, інші заходи не відбулись з різних причин.

За 94 зверненнями фізичних осіб проведені перевірки викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування.

За результатами перевірок факти, викладені в 49 (52,1 %) зверненнях, підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 23 приписи, направлено 33 листа з пропозиціями до органів місцевого самоврядування, винесено 9 постанов про накладення штрафів на відповідальних осіб.

Розподіл розглянутих звернень за змістом порушених питань:

Порушене питання Кількість звернень
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
— заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 37
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 9
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 78
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 7
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 5
— про забруднення відкритих водойм; 2
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 2
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 4
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку;
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; 9
— інші порушення санітарного законодавства. 95