Підсумки роботи із зверненнями громадян щодо порушення санітарного законодавства за І квартал 2020 року

Протягом І кварталу 2020 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло для розгляду 144 звернення громадян, з них розглянуто 59 звернень; 2 звернення було повернуто заявникам та залишено без розгляду на підставі ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», 6 звернень направлені до відповідних органів та установ за належністю на підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», 7 – повернуто до органів виконавчої влади через відсутність підстав для розгляду, розгляд 70 звернень продовжений у ІІ кварталі.

Звернення розглянуті у терміни згідно з Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 26 звернень (44,1%), у місячний термін – 21 (35,6 %), до 45 днів – 12 (20,3%).

За зверненнями громадян, що надійшли протягом звітного періоду, до МОЗ України направлено 7 заяв та 1 повторний лист-клопотання про надання погодження на проведення позапланового заходу стосовно суб’єктів господарювання, на діяльність яких вони скаржились. Погодження МОЗ України отримано на 6 заяв, на підставі чого проведено перевірки 2 суб’єктів господарювання, інші заходи не відбулись з різних причин.

За 26 зверненнями фізичних осіб проведені перевірки викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування.

За результатами перевірок факти, викладені в 11 (40,7%) зверненнях, підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 4 приписи, направлено 16 листів з пропозиціями до органів місцевого самоврядування; винесено 4 постанови про накладення штрафів на відповідальних осіб.

Крім того, у І кварталі 2020 року були розглянуті 17 звернень, що надійшли у 2019 році, з них у місячний термін – 13, до 45 днів – 4. Погодження позапланових заходів МОЗ України на 4 заяви, що були направлені за цими зверненнями, не надавались, у зв’язку з чим перевірки суб’єктів господарювання не проводились. За 9 зверненнями були проведені перевірки викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування, за результатами 5 з них були підтверджені викладені заявниками факти. За виявлені порушення на 1 відповідальну особу накладений штраф. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 3 приписи, направлено 15 листів з пропозиціями до органів місцевого самоврядування.

Розподіл розглянутих звернень за змістом порушених питань:

Порушене питання Кількість звернень
надійшли у І кварталі 2020 надійшли у ІV кварталі 2019
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 20 6
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 5 1
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 13 7
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 3 1
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 1
— про забруднення відкритих водойм; 1
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 1
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 1 1
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку;
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами;
— інші порушення санітарного законодавства. 14 1