Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби  в

Харківській області

« _17_»__серпня__2016  № __195___

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області, що є правонаступником Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративних послуг)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг     м. Харкова

61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26,

2 Інформація щодо режиму роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з  9-00  до 18-00;

п’ятниця: з 9-00 до  16-45.

 

3 Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (057) 760-70-40, 760-70-44.

E-mail: dozvil@dozvil.kh.ua,

Skype Cnap.central

Інформацій про суб’єкта надання адміністративної послуги

4 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 61166 м.Харків, пр-т Науки, 40, 6 поверх
5 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з 830 до 1715

П’ятниця з 830 до 1600

6 Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги Тел./факс  + 38057 -702-08-34

E-mail:: derzhprodkharkiv@ukr.net

Веб-сайт — http://kh-consumer.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7 Закони України Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ( п. 53)

8 Акти Кабінету Міністрів України постанова Кабінету Міністрів України  від 17.10.2013 № 761 «Про порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

постанова Кабінету Міністрів від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України»

9 Акти центральних органів виконавчої влади Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом МОЗ України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованим в Мін’юсті від 29.08.1996 за № 488/1513;

Наказ МОЗ України від 29.11.2013 № 1040 «Про затвердження Методики розрахунку розподілу  рівнів електромагнітного рівня» , зареєстрований в Мін’юсті 17.12.2013 за     № 2130/24662

10 Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11 Підстава для одержання адміністративної послуги Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
12 Вичерпаний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява до Головного Управління  Держпродспоживслужби  в Харківській області на отримання адміністративної послуги;

2. Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об’єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

3. Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;

4. План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

5. Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;

6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції ( вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

7. Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референс-центром електромагнітних полів  та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об’єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);

8. Опис наданих документів

13 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
14 Платність ( безоплатність) надання  адміністративної послуги Безоплатно
У разі платності:
14.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
14.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу
14.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати
15 Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів
16 Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги 1.Подання  суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством

17 Результат надання адміністративної послуги Видача дозволу
18 Способи отримання відповіді

( результату)

особисто суб’єктом звернення або його законним представником в  центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
19 Примітка Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено у суді у порядку адміністративного судочинства.

 

Завантажити документ у форматі .doc