Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби  в

Харківській області

«  25_»_серпня __2016  №  212__

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 з видачі дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 (назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області , що є правонаступником Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративних послуг)

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг   м. Харкова

61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, 26,

2 Інформація щодо режиму роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з  9-00  до 18-00;

п’ятниця: з 9-00 до  16-45.

3 Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (057) 760-70-40, 760-70-44.

E-mail: dozvil@dozvil.kh.ua,

Skype Cnap.central

Інформацій про суб’єкта надання адміністративної послуги

4 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 61166 м.Харків, пр-т Науки, 40, 6 поверх
5 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з 830 до 1715

П’ятниця з 830 до 1600

6 Телефон/факс(довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги Тел./факс  + 38057 -702-08-34

E-mail: derzhprodkharkiv@ukr.net

Веб-сайт — http://kh-consumer.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7 Закони України Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ( п. 53)

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( ст. 23)

8 Акти Кабінету Міністрів України постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

постанова Кабінету Міністрів від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 226.10.2011 № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України».

9 Акти центральних органів виконавчої влади наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрований в Мін’юсті 20.05.2005   № 552/10832;

наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», зареєстрований в Мін’юсті 07.11.2007      № 1256/14523

10 Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11 Підстава для одержання адміністративної послуги Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
12 Вичерпаний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява до Головного управління  Держпродспоживслужби  в Харківській області на отримання адміністративної послуги;

2. Опис наданих документів  — відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання) (додаток  1)

або  ДСП 6.177-2005-09-02  «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання)  (додаток  2)

13 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
14 Платність ( безоплатність) надання  адміністративної послуги Платно
У разі платності:
14.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( ст. 35);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів ( прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

14.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу 40,89 без ПДВ ( зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)
14.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати Одержувач: УДКСУ у Дзержинському  районі

м. Харкова Харківської області

Код ЄДРПОУ: 37999654

Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області

Код банку одержувача:  851011

Рахунок: 33215879721003

Призначення платежу: код 22012500; плата за надання інших адміністративних послуг – підготовка санітарного паспорту на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

15 Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів
16 Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги 1.Подання  суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством

17 Результат надання адміністративної послуги Видача дозволу ( санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

18 Способи отримання відповіді

( результату)

особисто суб’єктом звернення або його законним представником в  центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
19 Примітка Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено у суді у порядку адміністративного судочинства.

Додаток  1

до інформаційної картки адміністративної послуги з видачі

дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 що додаються до заяви  для отримання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ( для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання).Перелік документів,

 1. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;
 2. Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;
 3. Технічний паспорт рентгенівського кабінету, затвердженої форми та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;
 4. Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);
 5. Акти випробовувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;
 6. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат, за затвердженою формою
 7. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях;
 8. Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;
 9. Інструкції з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій;
 10. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;
 11. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки;
 12. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;
 13. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;
 14. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;
 15. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

Додаток  2

до інформаційної картки адміністративної послуги з видачі

дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

що додаються до заяви  для отримання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання відповідно до вимог ДСП 6.177-2005-09-02  «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання) Перелік документів,

 1. Про відповідність  приміщень,  призначених  для  роботи з
  джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:
 • акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;
 • акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;
 • акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах  (у  тому  числі  акти  обстеження  спеціалізованими організаціями   системи    спецвентиляції,  спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).
 1. Про наявність необхідної   для   роботи   апаратури   та обладнання:
 • технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;
 • метрологічні свідоцтва на апаратуру;
 • акт інвентаризації фактичної   наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;
 • договір на технічне   обслуговування  чи   документи,   що підтверджують  можливість  самостійно  провадити техобслуговування установки на підприємстві.
 1. Висновок про проходження персоналом медогляду або  медична довідка про  відсутність  медичних  протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.
 2. Положення  про  підприємство  (підрозділи   підприємства),  діяльність   якого  пов’язана  з  ДІВ.  У  Положенні  визначаються завдання підприємства,  подаються перелік нормативних  документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.
 1. Акт  обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).
 2. Договір  підприємства  із   спецкомбінатом   на   збір   і захоронення радіоактивних  відходів.
 3. Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.
 4. Оцінка  характеру  опромінення  і  заходів,  що вживаються адміністрацією  підприємства  для  забезпечення  протирадіаційного захисту  персоналу  і  населення  за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:
  • інструкція з  радіаційної  безпеки  при  проведенні  робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
  • положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової  особи,  яка  відповідальна  за  радіаційну  безпеку   в установі;
  • накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік  і зберігання джерел,  передачу на захоронення радіоактивних відходів,  за організацію і проведення радіаційного контролю,  про допуск  осіб  з  персоналу  категорії  А  до  робіт  із  джерелами іонізуючих випромінювань;
  • контрольні рівні радіаційної безпеки;
  • копії документів,  що підтверджують рівень  знань  персоналом норм  і  правил  з  радіаційної  безпеки,  необхідний для роботи з джерелами;
  • копії протоколів  перевірки  знань  персоналу  «Інструкцій  з радіаційної безпеки при проведенні робіт  з  джерелами  іонізуючих випромінювань»;
  • плани аварійних заходів.

Завантажити документ у форматі .doc