Підсумки роботи із зверненнями громадян щодо порушення санітарного законодавства за 2019 рік

Протягом 2019 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло для розгляду 752 звернення громадян, з них розглянуто 582 звернення; 38 звернень були повернуті заявникам, або залишені без розгляду на підставі ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», 41 – повернуто до відповідних органів через відсутність підстав для їх розгляду, 48 звернень направлені до відповідних органів та установ за належністю на підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», 26 – передані на розгляд іншим структурним підрозділам Головного управління, розгляд 17 звернень було продовжено в 2020 році.

Звернення розглянуті у терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 188 звернень (32,3%), у місячний термін – 305 (52,4 %), до 45 днів – 89 (15,3%).

За зверненнями громадян протягом звітного року до Міністерства охорони здоров’я України направлено 38 заяв та 14 повторних листів-клопотань про надання погодження на проведення позапланового заходу стосовно суб’єктів господарювання, на діяльність яких вони скаржились. Погодження позапланових заходів МОЗ України не надавались, у зв’язку з чим перевірки суб’єктів господарювання не проводились.

За 327 зверненнями фізичних осіб проведені перевірки органів місцевого самоврядування або перевірка викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування. За результатами перевірок факти, викладені у 194 (59,3%) зверненнях підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 79 приписів, направлено 216 листів з пропозиціями до органів місцевого самоврядування. За результатами розгляду звернень громадян винесено 25 постанов про накладення штрафу на відповідальних осіб.

Розподіл звернень, які розглянуті, за змістом порушених питань:

Порушене питання Кількість звернень
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею); 1
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини; 1
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 91
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 45
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 263
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 20
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 9
— про забруднення відкритих водойм; 4
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 4
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 19
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку; 1
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; 16
— інші порушення санітарного законодавства. 108