Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за ІV квартал 2019 року

 1. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

За звітний період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 1. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади – 14 суб’єктами декларування.

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними суб’єктами декларування не встановлено.

 1. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність – 10 суб’єктами декларування.

Встановлено факт неподання такої декларації — 1 суб’єктом декларування.

Сектором з питань запобігання корупції було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факт неподання декларації працівником у встановленому Законом порядку та терміни.

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

За ІV квартал 2019 року надійшло 1 (одне) повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшло без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначений конфлікт інтересів було врегульовано керуючись п. 1 ч. 1 ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Робота із повідомленнями про корупцію, внесених викривачами

За звітний період до сектору з питань запобігання корупції надійшло 2 (два) повідомлення про можливе порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, внесених викривачами.

Зазначені повідомлення були розглянуті та надані відповідні роз’яснення викривачам.

 1. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області завідувачем сектору з питань запобігання корупції

За ІV квартал 2019 року на особистому прийомі звернувся один громадянин, за його зверненням було надано відповідні роз’яснення.

 1. Ведення журналів обліку

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

 1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
 2. Реєстрації наданих консультацій.
 3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За ІV квартал 2019 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 1 (один) запис та 1 (один) запис до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (несвоєчасне подання відомостей про суттєві зміни в майновому стані).

 1. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

У ІV кварталі 2019 року проведено 6 інструктажів.

 1. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У ІV кварталі 2019 року сектором з питань запобігання корупції здійснено перевірки інформацій, викладених у 3 (трьох) заявах/скаргах громадян та 1 (одній) заяві, отриманої від працівника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області. За результатами проведених перевірок не було встановлено фактів, що підтверджували б викладені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

За поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню працівником Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, відображення недостовірних відомостей в щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області проведено службове розслідування.

Акт службового розслідування надано спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції для подальших дій.

 1. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

 1. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Слід зазначити, що проводиться індивідуальна робота з працівниками перед призначенням на посаду щодо ознайомлення з Законом України «Про запобігання корупції» та Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Кожна особа попереджається про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.

Перед звільненням з посади працівникам особисто нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 1. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У ІV кварталі 2019 проведено навчання з 53 співробітниками в 2 структурних підрозділах Головного управління та 2 Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби

 1. Підвищення кваліфікації працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань запобігання корупції

В ІV кварталі 2019 року 175 працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області підвищили рівень знань вимог Закону України «Про запобігання корупції» шляхом перегляду безкоштовних онлайн-курсів на онлайн-платформі Prometheus, зокрема, «Конфлікт інтересів: треба знати!», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Декларуй доброчесно!», «Антикорупційні програми органів влади», «Дослідження корупції: Як це працює?» та «Боротьба з корупцією».

Завідувач сектору з питань запобігання корупції в Українській школі урядування пройшов підвищення кваліфікації для уповноважених осіб з питань запобігання корупції за загальними короткостроковими програмами: «Запобігання та виявлення корупції – практика застосування» та «Фінансовий контроль – проблемні аспекти».

 1. Підготовка сектором з питань запобігання корупції внутрішніх документів

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Сектором з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у встановлені строки були підготовлені звіти, плани, направлялися відповіді на запити, готувалися листи, запити, доповідні та службові записки тощо.

За звітний період були підготовлені наступні звіти:

 • Інформація про виконання антикорупційної програми на 2018-2020 роки та реалізація визначених у ній заходів у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за ІІІ квартал 2019 року.
 • Інформація щодо кількості повідомлень про конфлікт інтересів та кількість працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів, із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.
 • Звіт щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області
  за ІІІ квартал 2019 року.
 • Cтатистичний звіт щодо звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, які надійшли у ІІІ кварталі 2019.

Були складені та затверджені плани роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на листопад, грудень 2019 року, січень 2020 року та на 2020 рік.