Про відходи

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, визначеними Законом України “Про відходи”, є пріоритетний захист навколишнього природного середовища і здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

На сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, що погіршує санітарний стан населених пунктів.

Несвоєчасний  вивіз ТПВ сприяє розмноженню шкідливих гризунів і комах, які є небезпечним джерелом різних інфекцій людини. Рідина та випаровування, що утворюються при перегниванні сміття, агресивні, токсичні та хімічно-активні, забруднюють грунтові води та атмосферне повітря.

У зв’язку з вищевикладеним, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 08.11.2017 №820 ухвалив «Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року».   Харківською міською радою  була створена робоча група, до якої були включені представники Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У 2019 році фахівцями Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розглянуто 38 скарг щодо незадовільного утримання території. За результатами перевірок, всім головам адміністративних районів та керівникам департаментів Харківської міської ради були підготовлені та направлені листи щодо  забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. За незабезпечення дотримання вимог санітарного законодавства при поводженні з відходами та неналежне утриманні власної території, суб’єкти господарювання притягувались до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 11.03.2016 №75 «Про проведення в Харківській області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою» співробітниками Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області протягом травня 2019 проведено перевірки санітарного стану територій 9 адміністративних районів м. Харкова. За результатами перевірок виявлено 50 місць несанкціонованих сміттєзвалищ. Всім головам адміністративних районів направлено листи щодо виконання наданих пропозицій на протязі травня-червня 2019. На теперішній час всі пропозиції виконані.

За результатами проведеної роботи щодо нагляду за організацією санітарного очищення території міста Харкова залишається проблемним питання  організації ефективних заходів з попередження виникнення стихійних сміттєзвалищ, а саме з року в рік утворюються несанкціоновані звалища на одних і тих же місцях ( лісосмуга напроти КНП «Клінічна лікарня на залізничному транспорті №2» по вул. І. Муратова, територія за КНП «ОДКЛ №1» по вул. Клочківській  та ін.).

Ключем розв’язання проблеми поводження з відходами є еволюційна зміна суспільного ставлення до проблеми відходів. Традиційні способи поводження з побутовими відходами себе вичерпують, як через свою технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. Головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості «кінцевих» відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не використовуються, як вторинні ресурси з метою заміни первинних ресурсів та енергозбереження. На даний час рівень утилізації ТПВ в Україні становить лише 5%. Для порівняння – у деяких країнах Європи рівень переробки побутових відходів досягає більше 70%. Отже, стан поводження з відходами в Україні викликає занепокоєння і вимагає комплексного і системного підходу органів центральної та місцевої влади до запровадження економічного механізму стимулювання і мотивації підприємств, як промислових так і комунальних, з наданням пріоритету утилізації і рециклінгу відходів із залученням передового досвіду країн Європи.