Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за ІІІ квартал 2019 року

 1. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

За звітній період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 1. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади – 8 суб’єктами декларування.
 2. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність – 6 суб’єктами декларування.

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними суб’єктами декларування не встановлено.

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

За ІІІ квартал 2019 року надійшло 6 (шість) повідомлень про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшли без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені конфлікти інтересів були врегульовані керуючись п. 1 ч. 1
ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Робота із повідомленнями про корупцію, внесених викривачами

За звітній період до сектору з питань запобігання корупції повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами, не надходили.

 1. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області завідувачем сектору з питань запобігання корупції

За ІІІ квартал 2019 року звернень громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління на особистому прийомі не було, повідомлень від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на прийомі не отримувались.

 1. Ведення журналів обліку

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

 1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
 2. Реєстрації наданих консультацій.
 3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За ІІІ квартал 2019 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 6 (шість) записів та жодного запису до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 1. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

У ІІІ кварталі 2019 року проведено 1 інструктаж.

 1.  Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У ІІІ кварталі 2019 року за заявою працівника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області сектором з питань запобігання корупції закінчено перевірку інформації, викладеної у зверненні громадянина. Порушень не встановлено.

У ІІІ кварталі 2019 року сектором з питань запобігання корупції здійснено перевірки інформацій, викладених у 4 (чотирьох) заявах/скаргах громадян. За результатами проведених перевірок не було встановлено фактів, що підтверджували б викладені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

 1. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

 1. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Слід зазначити, що проводиться індивідуальна робота з працівниками перед призначенням на посаду щодо ознайомлення з Законом України «Про запобігання корупції» та Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Кожна особа попереджається про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.

Перед звільненням з посади працівникам особисто нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 1. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 18.04.2018 проведено навчання з 746 співробітником в 73 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, з фіксацією підпису в відомості про ознайомлення, з яких:

у ІІІ кварталі 2019 року − з 75 співробітниками в 4 структурних підрозділах Головного управління та 4 Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби.

 1. Підвищення кваліфікації працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань запобігання корупції

В ІІІ кварталі 2019 року 1 працівник Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області підвищив рівень знань вимог Закону України «Про запобігання корупції» шляхом перегляду безкоштовних онлайн-курсів на онлайн-платформі Prometheus: «Декларуй доброчесно!» та «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики».

 1. Підготовка сектором з питань запобігання корупції внутрішніх документів

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Сектором з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у встановлені строки були підготовлені звіти, плани, направлялися відповіді на запити, готувалися листи, запити, доповідні та службові записки тощо.

За звітній період були підготовлені наступні звіти:

 • Інформація про виконання антикорупційної програми на 2018-2020 роки та реалізація визначених у ній заходів у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за ІІ квартал 2019 року.
 • Інформація щодо кількості повідомлень про конфлікт інтересів та кількість працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів, із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.
 • Звіт щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області
  за ІІ квартал 2019 року.
 • Звіт про підсумки роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області
  за І півріччя 2019 року.
 • Cтатистичний звіт щодо звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, які надійшли у ІІ кварталі 2019.

Були складені та затверджені плани роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на серпень, вересень та жовтень 2019 року.