Про внесення змін до нормативних документів щодо безпечного застосування пестицидів

Наказом МОЗ України від 19.06.2019  № 1413  «Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 р. за  № 679/33650 викладено в новій редакції «Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів».

Вищевказаним документом  визначені максимально-допустимі рівні вмісту пестицидів в харчових продуктах та гранично допустимі концентрації (або орієнтовно безпечні рівні)  в повітрі робочої зони, атмосферному повітрі,  воді водойм та ґрунті. Вказані показники встановлені для 744 найменувань препаратів за діючою речовиною. Також визначені регламенти безпечного застосування, зокрема, строки очікування після застосування пестицидів до виходу на оброблені ділянки для проведення ручних робіт та для проведення механізованих робіт, а також – до  збору врожаю.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання та громадян, які використовують пестициди на власних земельних ділянках на необхідність суворого дотримання регламентів безпечного застосування пестицидів, вимог Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”, зокрема, щодо забезпечення:

  • здійснення торгівлі та використання пестицидів і агрохімікатів тільки після їх державної реєстрації, відповідно до інструкції із зберігання та  використання;
  • застосування засобів індивідуального захисту (спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів дихання, зору);
  • завчасного, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, сповіщення населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, терміни і методи застосування пестицидів;
  • проведення робіт в ранкові (до 10) і вечірні   (18-22) години при мінімальних повітряних потоках;

Забезпечення дотримання нормативних вимог  під час застосування пестицидів та агрохімікатів є запорукою збереження   життя і здоров’я людей та об’єктів навколишнього середовища.