Затверджені санітарні норми допустимих рівнів шуму

З 16.04.2019 набрали чинності «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях  житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 №463. Наказом ДП «Український науково-дослідний  і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 24.04.2019 № 111 «Про відновлення дії міждержавних стандартів»  на період з 26.04.2019 до 01.01.2022 відновлено  дію міждержавних стандартів ГОСТ 12.0.003–74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», ГОСТ 12.1.036–81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых
и общественных зданиях», ГОСТ 23337–78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

Тривалий час питання щодо допустимих рівнів шуму в приміщеннях  житлових та громадських будинків залишалося не врегульованим через втрату чинності застарілими санітарними правилами, тому прийняття цих нормативних документів має важливе значення для забезпечення захисту здоров’я людини від шкідливого впливу шуму.