Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за 1 квартал 2019 року

 1. 1. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції у встановлених порядку та строках проводиться перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За звітній період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 1. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність
  10 суб’єктами декларування.
 2. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади
  5 суб’єктами декларування.

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними суб’єктами декларування не встановлено.

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

До завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за І квартал
2019 року надійшло 2 (два) повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшли без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені конфлікти інтересів були врегульовані керуючись п. 1 ч. 1
ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Робота із повідомленнями про корупцію, внесених викривачами

За звітній період до сектору з питань запобігання корупції повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами, не надходили.

 1. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області завідувачем сектору з питань запобігання корупції

За І квартал 2019 року звернень громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління на особистому прийомі не було, повідомлень від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на прийомі не отримувались.

 1. Ведення журналів обліку

На виконання доручення відділу з питань запобігання корупції Держпродспоживслужби від 29.08.2017 № 601-08-12/3645 завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

 1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
 2. Реєстрації наданих консультацій.
 3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За І квартал 2019 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 2 (два) записи та жодного запису до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів.

 1. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

У І кварталі 2019 року проведено 2 інструктажі.

 1. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

В І кварталі 2019 року сектором з питань запобігання корупції здійснено перевірки інформацій, викладених у 2 (двох) заявах/скаргах громадян. За результатами проведених перевірок не було встановлено фактів, що підтверджували б викладені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

В І кварталі 2019 року було завершено перевірку щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, пов’язаного з сумісництвом з іншими видами діяльності. Матеріали, зібрані в ході перевірки, були направлені до Національного агентства з питань запобігання корупції. Листом від 15.02.2019 Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про відсутність порушень Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання конфлікту інтересів.

 1. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

 1. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Слід зазначити, що проводиться індивідуальна робота з працівниками перед призначенням на посаду щодо ознайомлення з Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VІ та Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Кожна особа попереджається про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.

Перед звільненням з посади працівникам особисто нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 1. Проведення лекцій серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 18.04.2018 проведено навчання з 593 співробітником в 56 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, з фіксацією підпису в відомості про ознайомлення, з яких:

у І кварталі 2019 року − з 22 співробітниками в 2 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби.

(робота продовжується, в плані на 2019 рік – 22 структурних підрозділів та Установ).

 1. Підвищення кваліфікації працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань запобігання корупції

В І кварталі 2019 року 68 працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області підвищили рівень знань вимог Закону України «Про запобігання корупції» шляхом перегляду безкоштовних онлайн-курсів на онлайн-платформі Prometheus, зокрема:

 • 1 працівник ‒ шляхом перегляду безкоштовного онлайн-курсу «Боротьба з корупцією»;
 • 19 працівників ‒ шляхом перегляду безкоштовного онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!»;
 • 23 працівника ‒ шляхом перегляду безкоштовного онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»;
 • 25 працівників ‒ шляхом перегляду безкоштовного онлайн-курсу «Декларуй доброчесно!».
 1. Підготовка сектором з питань запобігання корупції

внутрішніх документів

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Сектором з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у встановлені строки були підготовлені звіти, плани, заходи, направлялися відповіді на запити, готувалися листи, запити, доповідні та службові записки тощо.

За звітній період були підготовлені наступні звіти:

 • Інформація щодо стану реалізації державної антикорупційної політики в частині здійснення відеофіксації заходів державного контролю та нагляду при реалізації повноважень Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області за 4 квартал 2018 року.
 • Інформація про виконання антикорупційної програми на 2018-2020 роки та реалізація визначених у ній заходів у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за 4 квартал 2018 року.
 • Інформація щодо кількості повідомлень про конфлікт інтересів та кількість працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів, із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.
 • Інформація про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 • Звіт щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області
  за 4 квартал 2018 року.
 • Звіт про підсумки роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за ІІ півріччя 2018 року.
 • Cтатистичний звіт щодо звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, які надійшли у 4 кварталі 2018.

Були складені та затверджені плани роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на лютий, березень та квітень 2019 року.