Результати здійснення ринкового нагляду за 1 кв. 2019 року Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Відділом ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області протягом 1 кв. 2019 року проведено 40 перевірок характеристик продукції, у тому числі планових перевірок – 27, позапланових перевірок – 13.

Позапланові перевірки проводились у розповсюджувачів – 16 перевірок та 8 у виробників продукції.

За повідомленнями митних органів позапланові перевірки не проводились.

Контроль стану виконання рішень проводився у розповсюджувачів – 5 перевірок, у виробників – 1 перевірка.

Кількість перевірок, за результатами яких встановлено порушення становить: планових – 16, позапланових -8.

По встановленим порушенням сума господарських штрафів склала 255,85 тис. грн., з них стягнуто – 56,1 тис. грн.

Складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 188-37 КУпАП, застосовано адміністративних штрафів на суму 1,02 тис. грн., стягнуто – 0,68 тис. грн.

За звітний період прийнято 41 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі 37 рішень щодо обмеження надання продукції на ринку шляхом усунення формальної невідповідності.

Приклади проведених перевірок характеристик продукції:

проведено плановий захід — перевірку характеристик продукції за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 67 у розповсюджувача засобів вимірювальної техніки, електричного та електронного обладнання (кухонна техніка, техніка для використання в побуті), кабельно-провідникової продукції.

В ході перевірки встановлено розповсюдження продукції, а саме лічильника газу мембранний SAMGAZ-014-019, G 2,5, модель RS/2001-2P, ТМ «САМГАЗ», виробництва ТОВ «САМГАЗ», Україна, на якому (на його табличці з технічними даними, в супровідних документах та пакуванні) відсутній знак відповідності технічним регламентам та додаткове метрологічне маркування, засіб вимірювальної техніки не супроводжується копією декларації про відповідність, чим порушено п.п. 15, 21, 36, 62 «Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163.

Також перевіркою встановлено розповсюдження електрообладнання, у тому числі водонагрівача проточного електричного ТМ «АТМОR» невідомого виробництва,на якому відсутній знак відповідності технічним регламентам, не зазначено найменування та контактну поштову адресу виробника (імпортера), яка повинна наводитись згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов, чим порушено п.п. 12, 20, 28, 42 «Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077.

За результатами перевірки згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»  накладено штрафні санкції на суму 17,00 тис. грн., вжито обмежувальні (корегувальні) заходи із вимогою тимчасово припинити реалізацію означеної продукції з метою подальшого усунення недоліків.

Проведено плановий захід – перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 9. В ході перевірки встановлено розповсюдження продукції: мобільних терміналів MEIZU-C9-16Гб виробництва КНР, модель М818Н, MEIZU-М8с-16Гб виробництва КНР, модель М810Н; торговельної марки «MEIZU» без нанесення на кожну одиницю обладнання (на його інформаційну табличку з технічними даними) знака відповідності технічним регламентам, відсутня інформація про імпортера (уповноваженого представника) та їх контактної поштової адреси. Означене порушує вимоги «Технічного регламенту радіобладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

По встановленим порушенням, згідно вимог п. 1 ч. 3 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» застосовано штрафні санкції у сумі 8,5 тис. грн.

Винесено Рішення про обмежувальні (корегувальні) заходи: обмеження надання продукції на ринку до усунення формальної невідповідності шляхом співпраці з постачальником (імпортером, уповноваженим представником, виробником) для приведення продукції у відповідність до вимог Технічного регламенту радіобладнання.

На підставі ст. 34 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» здійснено позаплановий захід — перевірку у означеного розповсюджувача (м. Харків, вул. Героїв Праці, 9) стану виконання Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 23.01.2019 № 06 щодо обмеження надання продукції на ринку до усунення формальної невідповідності, а саме: розповсюдження продукції, мобільних терміналів: MEIZU-C9-16Гб виробництва КНР, модель М818Н, MEIZU-М8с-16Гб виробництва КНР, модель М810Н; торговельної марки «MEIZU» без нанесення на кожну одиницю обладнання (на його інформаційну табличку з технічними даними) знака відповідності технічним регламентам, відсутня інформація про імпортера (уповноваженого представника) та їх контактної поштової адреси.

В ході перевірки встановлено факт не виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, а саме реалізації мобільного термінала MEIZU-М8с-16Гб виробництва КНР, модель М810Н; торговельної марки «MEIZU» з вищезазначеними порушеннями чинного законодавства, за що згідно статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» накладено штраф у сумі 17000,0 грн.

У зв’язку з надходженням повідомлення з Інформаційної системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик та національної інформаційної системи державного ринкового нагляду про виявлену під час перевірки продукції, яка не відповідає встановленим вимогам та має формальну невідповідність, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 25 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», відділом ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (далі – Головне управління) у лютому місяці 2019 року за ланцюгом постачання проведено перевірку виробника мийних засобів .

По встановленим порушенням пунктів 15 та 19 Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717 за статтею 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», а саме на пакованні чи етикетці мийного засобу не нанесено знак відповідності технічним регламентам, Головним управлінням накладено штрафні санкції у сумі 51000,0 грн. стосовно суб’єкта господарювання. Вжито обмежувальні (корегувальні) заходи з метою приведення продукції у відповідність до вимог Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717.