Результати моніторингу звернень громадян щодо порушення санітарного законодавства за 2018 рік

Протягом 2018 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства надійшло для розгляду 546 звернень громадян, з них 11 звернень були повернуті авторам через відсутність їх підписів або домашньої адреси на підставі ст. 5, 8 Закону України «Про звернення громадян», 42 звернення направлені за належністю до відповідних органів та установ. Звернення розглянуті в строки згідно з Законом України «Про звернення громадян», зокрема, в строк до 15 днів розглянуто 206 звернень (42%), до 30 днів – 233 (47 %), до 45 днів – 54 (11%).

За зверненнями громадян протягом звітного року направлено 29 заяв та 28 повторних листів-клопотань до Міністерства охорони здоров’я України про надання погодження на проведення позапланового заходу стосовно суб’єктів господарювання, на діяльність яких вони скаржились. Протягом року погодження позапланових заходів МОЗ України не надавались, у зв’язку з чим перевірки суб’єктів господарювання не проводились.

За 219 зверненнями фізичних осіб проведені перевірки органів місцевого самоврядування або перевірка викладених фактів із залученням представників органів місцевого самоврядування. За результатами перевірок факти, викладені у 172 (78,5%) зверненнях підтвердилися. З метою усунення виявлених порушень санітарного законодавства видано 86 приписів, з них виконано – 62 (72%), направлено 81 лист з пропозиціями до органів місцевого самоврядування.

Заходи адміністративного впливу (штрафи, фінансові санкції) за результатами розгляду звернень громадян не застосовувались.