Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за 4 квартал 2018 року

 1. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції у встановленому порядку та строки проводиться перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За звітній період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 1. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність
  5 суб’єктами декларування та встановлено несвоєчасне подання такої декларації — 1 суб’єктом декларування.

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факт несвоєчасного подання декларації працівником у встановленому Законом порядку та терміни.

 1. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади
  16 суб’єктами декларування.

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції не було встановлено фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками.

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за 4 квартал 2018 року надійшло 4 (чотири) повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшли без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені конфлікти інтересів були врегульовані керуючись п. 1 ч. 1
ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Робота із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

За звітній період завідувачем сектору з питань запобігання корупції було отримано 1 (одне) повідомлення, внесене викривачем, яке було направлено за належністю до Національної поліції.

 1. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області завідувачем сектору з питань запобігання корупції

За 4 квартал 2018 року звернень громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління на прийом не було, повідомлень від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на прийомі не отримувались.

 1. Ведення журналів обліку

На виконання доручення відділу з питань запобігання корупції Держпродспоживслужби від 29.08.2017 № 601-08-12/3645 завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

 1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
 2. Реєстрації наданих консультацій.
 3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За 4 квартал 2018 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 4 (чотири) записи та жодного запису до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів.

 1. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

З 10.05.2018 проведено 15 інструктажів, з яких у 4 кварталі −
4 інструктажі.

 1. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У 4 кварталі 2018 року сектором з питань запобігання корупції здійснено перевірки інформацій, викладених у 2 (двох) заявах/скаргах, адресованих від громадських організацій. За результатами проведених перевірок не було встановлено фактів, що підтверджували б викладені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Прийнято участь у 2 (двох) перевірках щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, пов’язаного з сумісництвом з іншими видами діяльності. За результатами однієї з проведених перевірок порушень працівником вимог Закону України «Про запобігання корупції» встановлено не було.

На теперішній час триває 1 (одна) перевірка щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів, пов’язаного з сумісництвом з іншими видами діяльності.

 1. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

 1. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Проводиться робота з ознайомлення кожного працівника з Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII та з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Слід зазначити, що особи перед їх призначенням на посади та перед їх звільненням ознайомлюються з:

 1. особи перед їх призначенням на посади – з Законом України «Про запобігання корупції», Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та повідомляється про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.
 2. особам перед їх звільненням – нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 1. Проведення лекцій серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 18.04.2018 проведено навчання з 571 співробітником в 54 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби, з фіксацією підпису в відомості про ознайомлення, з яких:

у 4 кварталі − з 171 співробітником в 16 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Держпродспоживслужби.

(робота продовжується, в плані – 23 структурних підрозділів та Установ)

 1. Підвищення кваліфікації працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з питань запобігання корупції

В 4 кварталі 2018 року підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції 43 працівника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

 • 29 працівників прийняли участь у семінарах з питань запобігання корупції, які проводились у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків);
 • 3 працівника прийняли участь у семінарі з питань протидії корупції, який здійснювався на базі Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ (м. Київ);
 • 11 працівників підвищили рівень знань вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду безкоштовного онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!» на онлайн-платформі Prometheus.
 1. Підготовка сектором з питань запобігання корупції внутрішніх документів

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

Завідувачем сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області у встановлені строки були підготовлені звіти, плани, заходи, направлялися відповіді на запити, готувалися листи, запити, доповідні та службові записки тощо.

За звітній період були підготовлені наступні звіти:

 • Інформація щодо стану реалізації державної антикорупційної політики в частині здійснення відеофіксації заходів державного контролю та нагляду при реалізації повноважень Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області за 3 квартал 2018 року.
 • Інформація з виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків за 3 квартал 2018 року.
 • Інформація щодо кількості повідомлень про конфлікт інтересів та кількість працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів, із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.
 • Інформація про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 • Звіт щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області
  за 3 квартал 2018 року.
 • Cтатистичний звіт щодо звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації, які надійшли у 3 кварталі 2018.

Були складені та затверджені план роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на 2019 рік, а також місячні плани роботи сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області на листопад, грудень 2018 року та січень 2019 року.