Підведені підсумки перевірок дотримання вимог санітарного законодавства органами місцевого самоврядування

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» протягом 2018 року районними та міськими підрозділами Головного управління здійснено перевірки 258 органів місцевого самоврядування з питань виконання обов’язків, визначених статтями 18, 20 та 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Під час перевірок вивчались питання стану дотримання санітарного законодавства щодо здійснення санітарного очищення території населених місць, організації питного водопостачання населення, а також організації заходів з попередження, зменшення та усунення можливого впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища на здоров’я дітей у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам.

Здебільшого реєструвались відсутність схем санітарного очищення населених пунктів, погоджених Держпродспоживслужбою та затверджених у встановленому законодавством порядку, несвоєчасне прибирання територій, утворення стихійних сміттєзвалищ, порушення вимог щодо обладнання та утримання контейнерних майданчиків; недотримання вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» при забезпеченні водопостачання населення, у т.ч. утримання джерел водопостачання, невідповідність якості питної води нормативним вимогам; відсутність проведення паспортизації, очищення та дезінфекції громадських джерел децентралізованого водопостачання, відомчого лабораторного контролю якості питної води; у закладах освіти не забезпечено медичне обслуговування, виконання встановлених норм харчових продуктів, проведення лабораторних досліджень питної води, рівнів освітлення, показників мікроклімату приміщень, відсутні договори на проведення заходів профілактичної дезінфекції.

За фактами виявлених порушень керівникам місцевих рад було надано 254 приписи про усунення порушень санітарного законодавства, з яких на теперішній час виконано 170 (67%).