Надані пропозиції для підготовки позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до літнього оздоровчого сезону 2019 року

Відповідно до вимог п.1.4 ДСанПіН 5.5.5.23-99 «Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» з метою своєчасної та якісної підготовки позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до функціонування в оздоровчий сезон 2019 року районними та міськими підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області розроблені та направлені засновникам, керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, плани-завдання, спрямовані на доведення матеріально – технічної бази закладів до вимог санітарного законодавства.

До виконання заплановано 138 пунктів, які містять заходи щодо проведення ремонтних робіт будівель, приміщень, інженерних мереж, благоустрою територій, забезпечення якісною питною водою, оновлення обладнання, інвентарю тощо.

Питома вага виконання планів-завдань щодо доведення матеріально-технічної бази позаміських закладів до вимог санітарного законодавства у 2018 році склала 99%.

Своєчасне та у повному обсязі виконання запропонованих заходів дозволить створити безпечні умови у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя дітей під час оздоровчої кампанії.