На адресу Головного управління надійшло звернення Громадської організації щодо розміщення реклами на об’єктах

КП «Харківський метрополітен» з зображенням напівоголеного жіночого тіла з інформаційним полем: «Она ждет тебя… б/у компьютерная техника из Европы», з ознаками порушення ч.3 ст.7 та ч.1 ст.8 Закону України «Про рекламу».

Відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про рекламу» реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності та згідно ч.1 ст. 8 вищезазначеного Закону у рекламі забороняється: вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження  людини,  її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення  до  релігії, за мовними ознаками,  родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

З метою неупередженого та об’єктивного розгляду справи про порушення законодавства про рекламу Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області у відповідності до ст.29 Закону України «Про рекламу» було направлено вищезазначений рекламний сюжет до Індустріально гендерного комітету з реклами для проведення незалежної експертизи щодо відповідності вимог Закону України «Про рекламу», а також направлено вимогу у відповідності до ч.2 ст. 26 Закону України «Про рекламу» до суб’єкта господарювання щодо надання документів, пояснень щодо розповсюдженої реклами, а також вартості реклами, необхідних для розгляду справи про порушення законодавства про рекламу.

Згідно експертного висновку реклама визнана дискримінаційною, рекламний контент, зображує та описує жінку як прикрасу та сексуальний об’єкт, містить натяки на сексуальність, які нічим не пов’язані з рекламованим продуктом, і не мають прямих асоціацій із споживанням рекламованого продукту.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було проведено розгляд справи про порушення законодавства про рекламу відносно суб’єкта господарювання.

За встановлені порушення ч. 3 ст.7 та ч.1 ст.8 Закону України «Про рекламу» суб’єкта господарювання притягнено до відповідальності у відповідності до ст.27 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР «Про рекламу» із змінами та доповненнями.

У відповідності до вищезазначеного Закону України у недотримані встановлених законом вимог щодо змісту реклами передбачена відповідальність – у розмірі до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розмір штрафної санкцій склав 5083 грн.