До уваги операторів ринку!

Встановлено процедуру визначення періодичності здійснення планових інспектувань та аудитів відповідності діяльності операторів ринку вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 31.10.2018 № 896 оприлюднена на Урядовому порталі.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, є: • певні ризики, пов’язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами, операторами ринку (потужностей), використанням харчових продуктів або кормів, процесів, матеріалів, речовин, здійсненням діяльності або операцій, які можуть мати негативний вплив на безпеку харчових продуктів і / або кормів, здоров’я і благополуччя тварин;• результати здійснення попередніх заходів державного контролю; • ефективність процедур, які застосовуються оператором ринку (потужностей) з метою дотримання законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин; • інформація, яка може свідчити про невідповідність господарської діяльності вимогам законодавства про харчові продукти, кормах, здоров’я і благополуччя тварин. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю в сфері безпеки і окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини визначається на підставі ризик-орієнтованого підходу.