Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за 3 квартал 2018 року

1. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області у встановленому порядку та строки проводиться перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За звітній період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

  1. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність 9 суб’єктами декларування.
  2. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади 16 суб’єктами декларування.

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками встановлено не було.

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за 3 квартал 2018 року надійшло 9 (дев’ять) повідомлень про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшли без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначені конфлікти інтересів були врегульовані керуючись п. 1 ч. 1 ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

3. Робота із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

За звітній період Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було отримано 2 (два) повідомлення, внесених викривачами.

З метою перевірки інформації, викладеної у повідомлені, було направлено відповідні запити, зібрані матеріали, довідки, на підставі яких Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області не було встановлено факти, що підтверджували б викладені у повідомлені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління.

1 (одне) повідомлення, внесене викривачем, було направлено за належністю до Національного агентства з питань запобігання корупції та до Національної поліції.

4. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області сектором з питань запобігання корупції

За 3 квартал 2018 року звернень громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління на прийом не було, повідомлень від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на прийомі не отримувались.

5. Ведення журналів обліку

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

  1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
  2. Реєстрації наданих консультацій.
  3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За 3 квартал 2018 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 9 (дев’ять) записів та жодного запису до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів.

6. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

З 10.05.2018 проведено 11 інструктажів, з яких 4 інструктажі − у 3 кварталі 2018 року.

7. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

За 3 квартал 2018 року сектором з питань запобігання корупції здійснено перевірки інформацій, викладених у 8 (восьми) заявах/скаргах від організацій (у тому числі від громадських організацій).

З результатами перевірки інформації, викладеної у зверненні, 23.07.2018 робочою комісією встановлено невиконання вимог діючого законодавства працівником однієї з установ, що входить до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Керівника цієї установи було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Проведеними перевірками за іншими 7 (семи) заявами/скаргами, не було встановлено фактів, що підтверджували б викладені інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

8. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

9. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Сектором з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Проводиться робота з ознайомлення кожного працівника з Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII та з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Особи перед їх призначенням на посади та перед їх звільненням ознайомлюються з:

  1. особи перед їх призначенням на посади – з Законом України «Про запобігання корупції», Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та повідомляється про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.
  2. особам перед їх звільненням – нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

10. Проведення лекцій серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Головного управління, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 18.04.2018 проведено навчання з 400 співробітниками в 42 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Головного управління з фіксацією підпису в відомості про ознайомлення, з яких:

у 3 кварталі − з 149 співробітниками в 12 структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Головного управління.

(робота продовжується, в плані – 35 структурних підрозділів та Установ).