Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом

liyalnist

10.12.2016 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом».

Постановою затверджені Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та форма декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

Суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком окремих видів господарської діяльності, що включені до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 725.

За нововведенням декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства можна подавати за його вибором в електронній або в паперовій формі. Декларація подається суб’єктом господарювання адміністратору або відповідному дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, — за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням об’єкта.

Реєстрація декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» дозвільним органом на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня отримання декларації.

Ознайомитись з текстом постанови від 07.12.2016 № 922 можна за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-2016-п