Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління

Держпродспоживслужби в

Харківській області

від  03.07.2018 №  1099

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – начальника відділу добору та розвитку персоналу управління роботи з персоналом Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю відділом добору та розвитку персоналу управління роботи з персоналом.

2. Контроль розроблення посадових інструкцій державних службовців, які затверджує начальник Головного управління, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам

3. Проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

4. Вивчення потреби в персоналі на вакантні посади в Головному управлінні та внесення відповідних пропозицій начальнику управління роботи з персоналом.

5. Прийняття документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки, здійснення інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

6. Здійснення планування професійного навчання державних службовців Головного управління

7. Узагальнення потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій начальнику управління роботи з персоналом.

8. Здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах, а також контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління.

9. Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні.

10. Забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

11. Звітування перед начальником управління роботи з персоналом щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.

12. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

13. Погодження проектів документів, підготовка документів у відповідності до інструкції з діловодства.

14. Здійснення інших повноважень у межах компетенції.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад 6000 грн. Надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця відповідно до
ст. 52 Закону України «Про державну службу», премія за наявності достатнього фонду оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності);

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка;

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 61166, м. Харків, пр. Науки, 40, 6 поверх,

о 0900 год.

20 липня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Куліш Ірина Федорівна,

тел. (057) 725-19-03

e-mail: gu.kadri@kh-consumer.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 Освіта Вища освіта за освітнім ступеням магістра
 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 

Вимоги до компетентності

 

Вимога Компоненти вимоги

 

 Особливості роботи (індивідуальна та командна робота) 1. вміння особисто вирішувати комплексні завдання  2. організація командної роботи3. орієнтація на командний результат
 Необхідні ділові якості

 

1. навички управління

2. навички контролю

3. вміння розподіляти роботу

4. вміння вести перемовини

5. вміння розв’язання проблем

6. лідерські якості

7. здатність концентруватись на деталях

8. аналітичні здібності

9. організаторські здібності

10. стресостійкість

11. вимогливість

12. оперативність

 Необхідні особистісні якості 1. відповідальність

2. комунікабельність

3. повага до інших

4. рішучість

5. ініціативність

6. готовність допомогти

7. тактовність

8. надійність

9. порядність

10. дисциплінованість

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 

Професійні знання

 

 Вимога  Компоненти вимоги
 1.Знання законодавства  Знання:

—          Конституції України,

—          Закону України «Про державну службу»

—          Закону України «Про запобігання корупції»

 2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  Знання:

—          Кодексу законів про працю України

—          Закону України «Про доступ до публічної інформації»

—          Закону України «Про очищення влади»

—          Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

—          Закону України «Про звернення громадян»

—          Закону Україи «Про відпустки»

—          Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затв. спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58

—         актів Кабінету Міністрів України та
наказів  Національного агентства України з питань державної служби, Мінсоцполітики, Мінюсту та Пенсійного фонду,  що регламентують відносини  в сфері кадрової політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління

Держпродспоживслужби в

Харківській області

від  03.07.2018 №  1099

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – начальника управління організаційно-господарського забезпечння Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю управлінням організаційно-господарського забезпечення..

2. Організаційне забезпечення діяльності Головного управління, підвищення ефективності організаційної роботи структурними підрозділами Головного управління.

3. Встановлення єдиного порядку документообігу в Головному управлінні, керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Головного управління.

4. Забезпечення взаємодії з громадськістю, організація розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації.

5. Створення належних умов роботи Головного управління, у тому числі організація її матеріально-технічного забезпечення, оснащення службових приміщень засобами зв’язку, оргтехнікою, канцтоварами, меблями тощо, здійснення нагляду за їх утримуванням і проведення своєчасного оновлення та ремонту.

6. Забезпечення відповідно до встановлених технічних, протипожежних, санітарних норм належного стану службових приміщень, де розміщується Головне управління, її охорони, господарське обслуговування, а також контроль за справністю електромережі, систем опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації тощо.

7. Організація ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Головного управління.

8. Звітування перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на управління завдань та планів роботи.

9. Забезпечення дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10. Погодження проектів документів, підготовка документів у відповідності до інструкції з діловодства.

11. Здійснення інших повноважень у межах компетенції.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад 7300 грн. Надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця відповідно до
ст. 52 Закону України «Про державну службу», премія за наявності достатнього фонду оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності);

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка;

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 61166, м. Харків, пр. Науки, 40, 6 поверх,

о 0900 год.

20 липня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Куліш Ірина Федорівна,

тел. (057) 725-19-03

e-mail: gu.kadri@kh-consumer.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 Освіта Вища освіта за освітнім ступеням магістра
 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 

Вимоги до компетентності

 

Вимога Компоненти вимоги

 

 Особливості роботи (індивідуальна та командна робота) 1. вміння особисто вирішувати комплексні завдання  2. організація командної роботи3. орієнтація на командний результат
 Необхідні ділові якості

 

1. навички управління

2. навички контролю

3. вміння розподіляти роботу

4. вміння вести перемовини

5. вміння розв’язання проблем

6. лідерські якості

7. здатність концентруватись на деталях

8. аналітичні здібності

9. організаторські здібності

10. стресостійкість

11. вимогливість

12. оперативність

 Необхідні особистісні якості 1. відповідальність

2. комунікабельність

3. повага до інших

4. рішучість

5. ініціативність

6. готовність допомогти

7. тактовність

8. надійність

9. порядність

10. дисциплінованість

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 

Професійні знання

 

 Вимога  Компоненти вимоги
 1.Знання законодавства  Знання:

—          Конституції України,

—          Закону України «Про державну службу»

—          Закону України «Про запобігання корупції»

 2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  Знання:

—          Бюджетного кодексу України

—          Господарського кодексу України

—          Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

—          Закону України «Про доступ до публічної інформації»

—          Закону України «Про інформацію»

—          Закону України «Про звернення громадян»

—         Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»-         Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»-         актів Кабінету Міністрів України та
наказів  Мінфіну,  що регламентують
фінансово-господарську діяльність бюджетної
установи

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління

Держпродспоживслужби в

Харківській області

від  03.07.2018 №  1099

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – заступника начальника управлінняначальника відділу господарського забезпечення управління організаційно-господарського забезпечння Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю відділом господарського забезпечння управління організаційно-господарського забезпечення..

2. Створення належних умов роботи Головного управління, у тому числі організація її матеріально-технічного забезпечення, оснащення службових приміщень засобами зв’язку, оргтехнікою, канцтоварами, меблями тощо, здійснення нагляду за їх утримуванням і проведення своєчасного оновлення та ремонту.

3. Забезпечення відповідно до встановлених технічних, протипожежних, санітарних норм належного стану службових приміщень, де розміщується Головне управління, її охорони, господарське обслуговування, а також контроль за справністю електромережі, систем опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації тощо.

4. Організація ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Головного управління.

5. Розробка заходів щодо економічного та раціонального використання енергоресурсів, інвентарю, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, а також забезпечення

6. Забезпечення відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими ресурсами.

7. Здійснення експлуатації технічних і програмних засобів автоматизованих систем,  офіційного сайту Головного управління, надає пропозиції щодо ефективного використання техніки.

8. Забезпечення розроблення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та проведення інструктажів щодо дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та техніки безпеки.

9. Забезпечення збереження та належного утримання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Головного управління.

10. Ведення відповідного обліку майна, транспортних засобів, інвентарю та окремих матеріалів, закріплення їх за відповідальними особами, забезпечення контроль за станом їх використання.

11. Звітування перед начальником управління організаційно-господарського забезпечення щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.

12. Забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

13. Погодження проектів документів, підготовка документів у відповідності до інструкції з діловодства.

14. Здійснення інших повноважень у відповідності до чинного законодавства.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад 6700 грн. Надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця відповідно до
ст. 52 Закону України «Про державну службу», премія за наявності достатнього фонду оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності);

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка;

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 61166, м. Харків, пр. Науки, 40, 6 поверх,

о 0900 год.

20 липня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Куліш Ірина Федорівна,

тел. (057) 725-19-03

e-mail: gu.kadri@kh-consumer.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 Освіта Вища освіта за освітнім ступеням магістра
 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 

Вимоги до компетентності

 

Вимога Компоненти вимоги

 

 Особливості роботи (індивідуальна та командна робота) 1. вміння особисто вирішувати комплексні завдання  2. організація командної роботи3. орієнтація на командний результат
 Необхідні ділові якості

 

1. навички управління

2. навички контролю

3. вміння розподіляти роботу

4. вміння вести перемовини

5. вміння розв’язання проблем

6. лідерські якості

7. здатність концентруватись на деталях

8. аналітичні здібності

9. організаторські здібності

10. стресостійкість

11. вимогливість

12. оперативність

 Необхідні особистісні якості 1. відповідальність

2. комунікабельність

3. повага до інших

4. рішучість

5. ініціативність

6. готовність допомогти

7. тактовність

8. надійність

9. порядність

10. дисциплінованість

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 

Професійні знання

 

 Вимога  Компоненти вимоги
 1.Знання законодавства  Знання:

—          Конституції України,

—          Закону України «Про державну службу»

—          Закону України «Про запобігання корупції»

 2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  Знання:

—          Бюджетного кодексу України

—          Господарського кодексу України

—          Закону України «Про доступ до публічної інформації»

—          Закону України «Про інформацію»

—          Закону України «Про звернення громадян»

—         Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»-         Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»-         актів Кабінету Міністрів України та
наказів  Мінфіну,  що регламентують
фінансово-господарську діяльність бюджетної
установи

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Головного управління

Держпродспоживслужби в

Харківській області

від  03.07.2018 №  1099

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – завідувача сектору з питань запобігання корупції Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення керівництва діяльністю сектором з питань запобігання корупції.

2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

3. Надання допомоги працівникам Голвоного управління в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприйняття його усуненню, контроль дотримання вимог тзаконодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.ю.

5. Інформування керівника Голвоного управління при виявленні фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

6. Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

7. Повідомлення начлаьника Головного управління, правоохоронні органи про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

8. Звітування перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на сектор завдань та планів роботи.

9. Забезпечення дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10. Погодження проектів документів, підготовка документів у відповідності до інструкції з діловодства.

11. Здійснення інших повноважень у межах компетенції.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад 5400 грн. Надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця відповідно до
ст. 52 Закону України «Про державну службу», премія за наявності достатнього фонду оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України;

2. Письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності);

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка;

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Строк подання документів

15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агенства з питань державної служби.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 61166, м. Харків, пр. Науки, 40, 6 поверх,

о 0900 год.

20 липня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Куліш Ірина Федорівна,

тел. (057) 725-19-03

e-mail: gu.kadri@kh-consumer.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

 Освіта Вища освіта за освітнім ступеням магістра
 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
 

Вимоги до компетентності

 

Вимога Компоненти вимоги

 

 Особливості роботи (індивідуальна та командна робота) 1. вміння особисто вирішувати комплексні завдання  2. організація командної роботи3. орієнтація на командний результат
 Необхідні ділові якості

 

1. навички управління

2. навички контролю

3. вміння розподіляти роботу

4. вміння вести перемовини

5. вміння розв’язання проблем

6. лідерські якості

7. здатність концентруватись на деталях

8. аналітичні здібності

9. організаторські здібності

10. стресостійкість

11. вимогливість

12. оперативність

 Необхідні особистісні якості 1. відповідальність

2. комунікабельність

3. повага до інших

4. рішучість

5. ініціативність

6. готовність допомогти

7. тактовність

8. надійність

9. порядність

10. дисциплінованість

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
 

Професійні знання

 

 Вимога  Компоненти вимоги
 1.Знання законодавства  Знання:

—          Конституції України,

—          Закону України «Про державну службу»

—          Закону України «Про запобігання корупції»

 2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)  Знання:

—          Кодексу України про адміністративні правопорушення

—          Кримінального кодексу України

—          Кримінально-процесуального кодексу України

—          Закону України «Про доступ до публічної інформації»

—          Закону України «Про звернення громадян»

—         актів Кабінету Міністрів України та  Національного агентства з питань запобігання корупції,  що регламентують відносини  в сфері запобігання корупції