Виконання заходів із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області за 2 квартал 2018 року

 1.  Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області у встановленому порядку та строки проводиться перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За звітній період було проведено перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

 1. Подання щорічної декларації за 2017 рік 409 суб’єктами декларування та встановлено:
 • неподання щорічної декларації за 2017 рік, що є держслужбовцями — 2 особи;
 • несвоєчасне подання щорічної декларації за 2017 рік, що є держслужбовцями — 2 особи;
 • неподання щорічної декларації за 2017 рік, що не є держслужбовцями — 4 особи;
 • несвоєчасне подання щорічної декларації за 2017 рік, що не є держслужбовцями — 1 особи.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками у встановленому Законом порядку та терміни та ініційовано питання притягнення до дисциплінарної відповідальності зазначених працівників.

 1. Подання декларацій осіб, які припинили діяльність за 2017 рік 26 суб’єктами декларування та встановлено неподання таких декларацій —
  17 суб’єктами декларування.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками у встановленому Законом порядку та терміни.

 1. Подання декларацій осіб, які припиняють діяльність
  9 суб’єктами декларування та встановлено несвоєчасне подання такої декларації — 1 суб’єктом декларування.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками у встановленому Законом порядку та терміни.

 1. Подання декларацій осіб, які претендують на зайняття посади 38 суб’єктами декларування та встановлено несвоєчасне подання такої декларації — 1 суб’єктом декларування.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій зазначеними працівниками у встановленому Законом порядку та терміни та ініційовано питання притягнення до дисциплінарної відповідальності зазначених працівників.

Отже, за звітній період було встановлено 28 фактів неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про що було направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за 2 квартал 2018 року надійшло 1 (одне) повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів.

Повідомлення про наявність потенційного конфлікту інтересів надійшло без порушення терміну, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції».

Зазначений конфлікт інтересів було врегульовано керуючись п. 1 ч. 1
ст. 29, ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Робота із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

За звітній період Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області було отримано 2 (два) повідомлення, внесених викривачами.

З метою перевірки інформацій, викладених у повідомленнях, було здійснено виїзні перевірки до районів Харківської області, направлено відповідні запити, зібрані матеріали, довідки, на підставі яких Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області не було встановлено факти, що підтверджували б викладені у повідомленнях інформації про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Головного управління.

 1. Особистий прийом громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

сектором з питань запобігання корупції

За 2 квартал 2018 року звернень громадян, юридичних осіб та працівників Головного управління на прийом не було, повідомлень від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на прийомі не отримувались.

 1. Ведення журналів обліку

В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено ведення журналів обліку:

 1. Реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів.
 2. Реєстрації наданих консультацій.
 3. Обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів. Із зазначенням виду відповідальності до якої було притягнуто.

За 2 квартал 2018 року до журналу обліку реєстрації повідомлень про конфлікт інтересів внесено 1 (один) запис та 1 (один) запис до журналу обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією злочинів.

 1. Проведення обов’язкових інструктажів для членів конкурсної комісії

З 10.05.2018 перед проведенням конкурсу на заняття посад державних службовців проводиться обов’язковий інструктаж для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства з фіксацією у журналі реєстрації інструктажу для членів конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

З 10.05.2018 проведено 7 інструктажів.

 1. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

За 2 квартал 2018 року в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області проведено перевірку факту повідомлення про потенційний конфлікт інтересів працівником Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області. Перевіркою було встановлено, що порушень порядку повідомлень про наявний конфлікт інтересів з боку працівника не було. Керівником своєчасно приймались рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та повідомлено працівника про прийняте рішення.

За 2 квартал 2018 року проведено службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до корупційного правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», викладених у поданні спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, встановлення винних, ступеня їх вини за скоєнні правопорушення, надання пропозицій, рекомендацій, спрямованих на їх усунення та недопущення подібних правопорушень в подальшому.

За результатами службового розслідування комісією було складено акт службового розслідування та направлено до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції для подальших дій.

 1. Інформаційний стенд та офіційний веб-сайт

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області на офіційному веб-сайті висвітлюються Заходи, що вживаються в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області з метою запобігання корупції.

 1. Роз’яснення та консультації з питань антикорупційного законодавства

Сектором з питань запобігання корупції щоденно надаються працівникам Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області роз’яснення та консультації, пов’язані з дотриманням антикорупційного законодавства.

Проводиться робота з ознайомлення кожного працівника з Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII та з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839.

Слід зазначити, що особи перед їх призначенням на посади та перед їх звільненням ознайомлюються з:

 1. особи перед їх призначенням на посади – з Законом України «Про запобігання корупції», Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та повідомляється про персональну відповідальність у разі недотримання вимог антикорупційного законодавства. Особлива увага приділяється питанню подання декларацій.
 2. особам перед їх звільненням – нагадується про необхідність подання декларацій, а саме:

– декларації суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– декларації суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– періоди, які охоплюють ці декларації;

– терміни їх подання;

– відповідальність у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій.

 1. Проведення лекцій серед працівників

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області

з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

З 18.04.2018 сектором з питань запобігання корупції в структурних підрозділах Головного управління та Установах, які відносяться до сфери управління Головного управління, проводяться інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, затверджених планом лекцій для працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 18.04.2018 по 27.06.2018 інформаційно-роз’яснювальні роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства проведено в 30 структурних підрозділах та Установах.

В наступному звітному періоді заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальних робіт з питань дотримання антикорупційного законодавства в 47 структурних підрозділах та Установах.