Що необхідно для створення безпечного перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку створюють умови для проживання, харчування, медичного обслуговування, виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок тощо, відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

Згідно з Державним соціальним стандартом оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженим наказом Міністерства сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2009 №2881, соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та відпочинку дітей повинні відповідати:

—  щодо матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – вимогам законодавства, у т.ч. санітарного, відповідно до Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996
№ 172;

— щодо розміщення дітей в дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку – вимогам Державних санітарних правил і норм
«Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих
оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 № 23;

— норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих
закладах оздоровлення і відпочинку та порядок організації харчування – вимогам постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами) та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ України та МОіН України від 01.06.2005 №242/329;
– щодо штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – вимогам Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту від 16.04.2009
№ 1254.

Основні вимоги до:

 • водопостачання

– якість питної води повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

— проведення лабораторного контролю якості питної води (до відкриття не менше 3-5 проб, у період функціонування за необхідності);

– безперебійність водопостачання.

 • місць купання дітей

Територія, призначена для відпочинку та купання дітей (пляжі), повинна відповідати вимогам «Правил охорони життя людей на водних обʼєктах України», затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 №301, ГОСТ №17.1.5.02.80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водних объектов». Використання водного об’єкту можливе при відповідності результатів двократного відбору проб води: двічі до початку купального сезону (не менше 3 точок відбору) та у період купального сезону (не менше 2 точок відбору). Обов’язковий нагляд плаврука та медичного працівника.

 • забезпечення твердим та м’яким інвентарем

Категорично забороняються двоярусні ліжка. Обов’язкова наявність не менше трьох змін білизни та двох змін наматрацників, проведення хімічної чистки м’якого інвентарю перед початком оздоровчої кампанії.

 • організації харчування
 • кратність харчування:
 • не менше 5 разів на день у позаміських закладах;
 • дворазова – при перебуванні дітей 6-8 годин;
 • триразове харчування – при повному дні;
 • перспективне меню підлягає погодженню з Держпродспоживслужбою;
 • наявність картотеки страв;
 • погодження переліку постачальників з Держпродспоживслужбою;
 • складання постачальником та адміністрацією закладу графіку і маршруту постачання;
 • наявність супроводжувальних документів, їх зберігання до кінця реалізації продукції дітям;
 • контроль термінів зберігання; умов постачання та наявності ознак псування завезеної продукції (здійснює медичний працівник).
 • режиму діяльності

тривалість оздоровчої зміни складає 21 день, тривалість перерви між змінами – не менше 2 днів.

 • наповнюваності груп

наповнюваність закладів повинна відповідати проектній місткості. Наповнюваність груп для дітей 6-9 років – не більше 25, для дітей від 10 років – не більше 30. Площа житлових кімнат на одну дитину – не менше 4 кв.м.

 • прийняття дітей до заміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

обов’язкова наявність медичної довідки встановленого зразка (форма 079/о «Медична довідка на школяра, що виїздить у дитячий оздоровчий табір», що регламентується додатком №12 ДСанПіН 5.5.5.23-99), у т.ч.: дані про щеплення, результати огляду на педикульоз, довідка про епідоточення, видана не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду. Відповідно до ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей» відсутність довідки є однією з причин відмови у прийнятті дитини до закладу.

 • прийняття працівників

обовʼязкова наявність даних про проходження попереднього або періодичного медичного огляду працівників відповідно до «Порядку проведення обовʼязкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок», затвердженого постановою КМУ від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».