Фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур у господарствах Харківської області від 10 травня 2018 року

Багатоїдні шкідники

 За останній тиждень спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області при проведенні обстежень посівів озимої пшениці на загальній площі 668 га наявність гусениць озимої совки відмічено на 60 га у Вовчанському районі   за чисельності 0,5 — 1 екз. на кв.м. Поширеність шкідника склала 9%. ЕПШ не перевищено.

За наявності 2-3 гусениць озимої совки на кв.м під час кущіння озимих зернових    необхідно проводити обробку посівів дозволеними до використання інсектицидами.

Заселення посівів озимої пшениці піщаним мідляком відмічено на 85 га, в т.ч. у Вовчанському (47 га) і Чугуївському (38 га)  районах  за чисельності 0,9-3 екз. на кв.м та пошкодженням 1,0-2% рослин. Поширеність шкідника склала 13%.

Також піщаного мідляка відмічено у посівах соняшнику на 42 га у Первомайському районі за чисельності 1,0 — 2 екз. на кв.м.  Обстежено посівів соняшнику було 42 га, поширеність шкідника склала 100%.

 Шкідники і хвороби озимих зернових колосових культур

Клоп шкідлива черепашка. Триває міграція шкідника у посіви озимої пшениці  за чисельності 0,5-2 екз. на кв.м; шкідником заселено 64 га, в т.ч. у Харківському (26 га) і Чугуївському (38 га).  Поширеність склала 10% від обстежених площ.

По всіх районах продовжиться переселення цього шкідника у посіви озимих та  ярих  зернових колосових культур. Спочатку в південних районах області, а потім і в ішних районах, на протязі наступних одного — двох тижнів очікується початок яйцекладки фітофагом.

Шкідливість клопа може збільшитися за  відсутності опадів.

Пошкодження клопами стебел під час трубкування озимих та кущіння ярих призводить до їх загибелі, а перед колосінням зумовлює повну або часткову білоколосість та щуплість зерна. Хімічний захист посівів у цей період проводять з метою запобігання кількісних втрат врожаю та деякого зменшення потреби обприскувань під час достигання для збереження якості зерна.

За наявності 2-4 і більше перезимувалих клопів на кв.м під час виходу озимих зернових культур в трубку й 3-4 екз. на кв.м ячменю ярого в фазу кущіння-виходу в трубку посіви обприскують дозволеними до використання препаратами.

Живлення  хлібної жужелиці (туруна) осередково   відмічено у  посівах озимої пшениці  у Вовчанському районі на 23 га. Поширеність шкідника склала 3%. Чисельність личинок була не висока (0,5-1 екз. на кв.м, ЕПШ не перевищено).

Хлібні п’явиці продовжують заселяти  озимі  зернові колосові культури. У Харківському районі заселено 41 га за  чисельності  0,3-1 екз. кв.м. Поширеність склала 6%. ЕПШ не перевищено.

За наявності 15-20   імаго п’явиць під час  виходу в трубку озимих та 10-15 екз. на кв.м під час кущіння — виходу в трубку ярих зернових рекомендовано проводити обробку посівів  дозволеними до використання інсектицидами.

Заселення посівів озимих зернових смугастою хлібною блішкою відмічено на 273 га, в т.ч. у Вовчанському (104 га),  Харківському (131 га) і Чугуївському (38 га)    районах  за чисельності 1,2 — 6 екз. на кв.м та пошкодженням 1,7 — 4% рослин в слабкому ступені. Поширеність шкідника склала 41%.

З підвищенням денної температури шкодочинність блішок  зростатиме. Для зменшення чисельності блішок та обмеження втрат врожаю доцільно обробляти крайові смуги посівів, або суцільно дозволеними до використання інсектицидами.

У Вовчанському районі на 19 га озимих зернових відмічено літ шведських мух за чисельності 1,0 — 3 екз. на 100 п.с. Поширеність шкідника склала 3%.

У зв’язку зі сприятливими погодними умовами у  посівах озимих  та  ярих зернових культурах відбуватиметься  льот злакових мух (гессенської, шведської, пшеничної), а також  яйцекладка, відродження і живлення їх личинок й спричинення ними шкоди рослинам злакових культур.

За перевищення чисельності злакових мух (в посівах озимих культур 30-40 мух на 100 помахів сачка або 6-10% ушкоджених личинками стебел озимих культур, 40-50 мух на 100 помахів сачка в посівах ярих зернових культур) рекомендовано провести заходи по обробці посівів дозволеними до використання інсектицидами.

Достатня кількість крапельної вологи та помірні температури сприяють  поширенню і розвитку хвороб у посівах озимих  зернових колосових культур.

Поширення борошнистої роси відмічено у Вовчанському районі на 26 га посівів озимої пшениці.  Ураженість рослин становила в середньому  2,0,  максимально 6% і розвиток хвороби складав в середньому 1,0, максимально 2%. Поширеність хвороби склала 4%.

Поширення септоріозу відмічено на 145 га (22%) посівів озимої пшениці, в т.ч. у Борівському (38 га), Вовчанському (30 га), Первомайському (51 га) і Харківському (26 га) районах. Ураженість рослин становила в середньому  1,2,  максимально 5% і розвиток хвороби складав в середньому 0,8, максимально 2%.

У подальшому, враховуючи наявний запас інфекції, слід очікувати зростання розвитку борошнистої роси, септоріозу  та інших  хвороб.

Під час виходу в трубку озимих зернових за умови поширення борошнистої роси і септоріозу з розвитком хвороби 1,0-3% проводять обробку посівів дозволеними до використання фунгіцидами.

Шкідники гороху

 У Борівському районі  посіви гороху  заселяли бульбочкові довгоносики за чисельності 1,0 — 2 екз. на кв.м.  Обстежено  посівів гороху було 6 га, поширеність шкідника склала 100%.

За наявності в фазу сходів — 2 — 3 справжніх листків гороху більше 10-15 екз. на кв.м бульбочкових довгоносиків проводять хімічні обробки дозволеними до використання інсектицидами.

Шкідники і хвороби технічних культур

 За тихої сонячної погоди і температури повітря 15-20°С відбуватиметься заселення посівів цукрових буряків буряковими блішками, звичайним та сірим буряковими довгоносиками й існуватиме вірогідність пошкодження ними рослин.

Цукрові буряки у фазі ІІ-ІІІ пар справжніх листочків за чисельності довгоносиків: звичайного 0,2-0,3, сірого 0,2-0,5, чорного 0,3, блішок 3-7, щитоносок 0,7-1,2 екз. на кв.м; крихітки – 1,5-2,5 екз. в куб. дм ґрунту, за заселеності рослин попелицею до 10%, мухами — 30% заселених рослин і 3-5 личинок на рослину посіви обробляють дозволеними до використання інсектицидами.

Посіви соняшнику в Первомайському районі  заселяв сірий буряковий довгоносик за чисельності 0,5-1 екз. на кв.м. Заселено шкідником було 42 га, поширеність склала 100%.

В фазу сходів – 1–ої пари справжніх листків соняшнику проти сірого та інших довгоносиків за чисельності 2 і більше екз. на кв.м. проводять обробки дозволеними до використання інсектицидами.

У посівах озимого ріпаку в Борівському районі в крайових смугах полів  на 9 га  посівів із 50 га обстежених  відмічено заселення ріпаковим насіннєвим прихованохоботником за чисельності 1,0-2 екз. на рослину і заселенням 1,0% рослин та хрестоцвітими блішками за чисельності 0,3-1 екз. на кв.м.  Поширеність шкідників склала 18%.

За появи хвороб проводять оздоровлення фунгіцидами згідно регламентів. Осередки заселення ріпаковим квіткоїдом, прихованохоботниками, ріпаковим пильщиком, капустяною попелицею та клопами обробляють дозволеними до використання препаратами.

Моніторинг фітосанітарного стану зі складанням актів обстежень проведено на полях та угіддях 8 господарств.   Керівникам цих господарств було рекомендовано продовжувати обстеження полів та угідь, а за перевищення економічного порогу шкідливості провести захисні обробки дозволеними до використання засобами захисту рослин згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні»,  обов’язково дотримуючись регламентів та техніки безпеки.