Фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських культур у господарствах Харківської області від 3 травня 2018 року

За останній тиждень спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області  обстежено 804 га посівів озимої пшениці  та відмічено наявність гусениць озимої совки  на 101 га,  в т.ч. у Великобурлуцькому (66 га) і Зміївському (35 га)  районах  за чисельності 0,5 — 1 екз. на кв.м. Поширеність шкідника склала 13%. ЕПШ не перевищено.

За наявності 2-3 гусениць озимої совки на кв.м під час кущіння озимих зернових,    необхідно проводити обробку посівів дозволеними до використання інсектицидами.

Заселення посівів озимої пшениці піщаним мідляком відмічено на 202 га, в т.ч. у Борівському (8 га), Валківському (100 га), Великобурлуцькому (64 га) і Зміївському (30 га)  районах  за чисельності 0,9-2 екз. на кв.м та пошкодженням 1,0-2% рослин. Поширеність шкідника склала 25%.

 

Шкідники і хвороби озимих та ярих зернових колосових культур

 

Клоп шкідлива черепашка. В полезахисних лісосмугах триває пробудження та з’явлення на поверхні лісової підстилки клопів шкідливої черепашки за чисельності 0,5-1 екз. на кв.м (в Зміївському районі відмічено заселення 7 га лісосмуг із 10 га обстежених).

Також триває міграція шкідника у посіви озимої пшениці  за чисельності 0,7-3 екз. на кв.м; шкідником заселено 22 га (3% обстежених площ).

За сприятливих погодних умов (температури повітря від 19,5 до 21ºС та помірній вологості) по всіх районах відбуватиметься масове переселення цього шкідника у посіви озимих та сходи ярих  зернових культур. Шкідливість клопа може збільшитися за  відсутності опадів.

За наявності 2-4 і більше перезимувалих клопів на кв.м під час виходу озимих зернових культур в трубку й 3-4 екз. на кв.м ячменю ярого в фазу кущіння-виходу в трубку посіви обприскують дозволеними до використання інсектицидами.

Живлення  хлібної жужелиці (туруна) осередково   відмічено у  посівах озимої пшениці  на 66 га, в т.ч. у Великобурлуцькому (36 га) і  Зміївському (30 га) районах. Поширеність шкідника склала 8%. Чисельність личинок була не висока (0,5-1 екз. на кв.м, ЕПШ не перевищено).

За наявності під час кущіння 3-4 личинок туруна на кв.м., посіви   необхідно обробити дозволеними до використання інсектицидами.

Хлібні п’явиці продовжують заселяти та пошкоджували озимі  зернові колосові культури. Озимих зернових заселено  199 га (25% від обстежених площ), в т.ч. у Валківському (29 га), Зміївському (30 га), Коломацькому (41 га) і Краснокутському (99 га).  Чисельність шкідника допорогова (0,8-6 екз. на кв.м),  пошкодженість рослин становить 1,6-2%.  Також в Коломацькому районі відмічено заселення 80 га сходів ячменю ярого із 80 га обстежених, чисельність п’явиці склала 1,0-2 екз. на кв.м, пошкодженість рослин становила 1,3%.

За наявності 15-20   імаго п’явиці під час кущіння — виходу в трубку озимих та 10-15 екз. на кв.м ярих зернових рекомендовано проводити обробку посівів  дозволеними до використання інсектицидами.

Заселення посівів озимих зернових смугастою хлібною блішкою відмічено на 432 га, в т.ч. у Борівському (8 га), Валківському (100 га),  Великобурлуцькому (145 га), Зміївському (30 га), Коломацькому (50 га) і Краснокутському (99 га)    районах  за чисельності 1,4 — 5 екз. на кв.м та пошкодженням 1,8 — 5% рослин в слабкому ступені. Поширеність шкідника склала 54%. В Коломацькому районі відмічено початок заселення посівів ячменю ярого смугастими хлібними блішками за чисельності 0,8-1 екз. на кв.м, пошкодженість рослин становила 1%, поширеність шкідника склала 100%.

З підвищенням денної температури шкодочинність блішок  зростатиме. Для зменшення чисельності блішок та обмеження втрат врожаю доцільно обробляти крайові смуги посівів, або суцільно дозволеними до використання інсектицидами.

У зв’язку зі сприятливими погодними умовами у сільськогосподарських підприємствах всіх районів у посівах озимих, а з отриманням сходів і на  ярих зернових культурах відбуватиметься  льот злакових мух (гессенської, шведської, пшеничної), а також  яйцекладка, відродження і живлення їх личинок й спричинення ними шкоди рослинам злакових культур.

У господарсвах всіх районів в посівах озимих і ярих зернових культур необхідно встановити постійний фітосанітарний контроль, а за перевищення чисельності злакових мух (в посівах озимих культур 30-40 мух на 100 помахів сачка або 6-10% ушкоджених личинками стебел озимих культур, 40-50 мух на 100 помахів сачка в посівах ярих зернових культур) провести заходи по обробці посівів дозволеними до використання інсектицидами.

Достатня кількість крапельної вологи та помірні температури сприяють  поширенню і розвитку хвороб у посівах озимих  зернових колосових культур.

Поширення борошнистої роси відмічено на 92 га (11%) посівів озимої пшениці, в т.ч. у Валківському (15 га), Великобурлуцькому (27 га) і Коломацькому (50 га) районах. Ураженість рослин становила в середньому  1,3,  максимально 5% і розвиток хвороби складав в середньому 0,9, максимально 2%.

Поширення септоріозу відмічено на 138 га (17%) посівів озимої пшениці, в т.ч. у Великобурлуцькому (39 га) і Краснокутському (99 га) районах. Ураженість рослин становила в середньому  1,3,  максимально 6% і розвиток хвороби складав в середньому 0,8, максимально 2%.

Поширення кореневих гнилей відмічено на 126 га (16%) посівів озимої пшениці, в т.ч. у Валківському (23 га), Великобурлуцькому (35 га), Зміївському (27 га) і Коломацькому (41 га) районах. Ураженість рослин становила в середньому  1,3,  максимально 2% і розвиток хвороби складав в середньому 0,6, максимально 2%.

У подальшому, враховуючи наявний запас інфекції, слід очікувати зростання розвитку борошнистої роси, септоріозу  та інших  хвороб.

Під час виходу в трубку озимих зернових за умови поширення борошнистої роси і септоріозу з розвитком хвороби 1,0-3% проводять обробку посівів дозволеними до використання фунгіцидами.

 

Шкідники гороху

 

У Валківському районі сходи гороху почали заселяти бульбочкові довгоносики за чисельності 1,0 екз. на кв.м та пошкоджуючи 1,0-4% рослин  в слабкому ступені. Обстежено посівів гороху було 50 га, поширеність шкідника склала 100%.

За наявності в фазу сходів гороху більше 10-15 екз. на кв.м бульбочкових довгоносиків проводять хімічні обробки дозволеними до використання інсектицидами.

 

Шкідники і хвороби технічних культур

 

З 27 квітня в Зміївському районі на бурячищах відмічено початок виходу на поверхню грунту звичайного бурякового довгоносика  за чисельності 0,1-1 екз. на кв.м. Обстежено бурячищ було 84 га, поширеність шкідника склала 100%.

За тихої сонячної погоди і температури повітря 15-20°С в найближчі один — два тижні по всіх районах очікується початок активного заселення посівів цукрових буряків буряковими блішками, звичайним та сірим буряковими довгоносиками й існуватиме вірогідність пошкодження ними сходів.

За високого ступеня загрози сходам від звичайного бурякового та інших довгоносиків доцільно провести обкопування бурячищ та прилеглих посівів буряків крайовими ловильними канавками з послідуючим обприскуванням їх інсектицидами. За перевищення щільності довгоносиків в посівах цукрових буряків: звичайного 0,2-0,3, сірого 0,2-0,5, чорного 0,3, блішок 3-7 екз. на кв.м. посіви  обробляють дозволеними до використання інсектицидами.

Сухість ґрунту, висівання неякісно обробленого фунгіцидами насіння та наявність у ґрунті патогенних організмів можуть сприяти розвитку коренеїду в посівах цукрових буряків. Для покращення стійкості рослин щодо ураження коренеїдом доцільно провести рекомендовані прийоми післясходового обробітку.

Стан посівів озимого ріпаку покращують агротехнічними заходами (розпушування міжрядь, боронування, підживлення азотними добривами). За появи хвороб проводять оздоровлення фунгіцидами. Осередки заселення хрестоцвітими блішками (ЕПШ 3-5 екз. на кв.м), листкоїдами (ЕПШ 3 екз. на кв.м), прихованохоботниками (ЕПШ 5-6 жуків на рослину) захищають обробляючи посіви інсектицидами.

Моніторинг фітосанітарного стану зі складанням актів обстежень проведено на полях та угіддях 9 господарств.   Керівникам цих господарств було рекомендовано продовжувати обстеження полів та угідь, а за перевищення економічного порогу шкідливості провести захисні обробки дозволеними до використання засобами захисту рослин згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні»,  обов’язково дотримуючись регламентів та техніки безпеки.