Звертаємо увагу суб’єктів господарювання на те, що з 04.04.2018 року набирає чинності Закон України

zako

«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року №2042-VІІІ.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких продуктів на митну територію України.

З вимогами цього закону можна ознайомитися за посиланням:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/page