До уваги операторів ринку харчових продуктів! Відбулися зміни в законодавстві щодо реєстрації потужності.

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області звертає увагу операторів ринку харчових продуктів на те, що відбулися зміни в законодавстві, а саме в ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів», які набули чинності з 20 січня 2018 року.

Наразі, оператор ринку харчових продуктів не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності зобов’язаний подати (надіслати) за місцем розташування потужності до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області заяву про державну реєстрацію потужності засвідчену підписом оператора ринку або уповноваженою ним особою.

В заяві повинно бути зазначено:

 • найменування;
 • ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • місце проживання оператора ринку;
 • назва (опис) потужності;
 • адреса потужності;
 • заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати;
 • вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України(суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб’єктами мікропідприємництва є:

 • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 • юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

 • фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 • юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Головним управлінням в Харківській області приймається рішення про реєстрацію потужності або про відмову у такій реєстрації протягом 10 календарних днів, копія якого надається або надсилається  оператору ринку протягом трьох днів з дня його прийняття.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності Головним управлінням не прийнято рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надано копії такого рішення оператору ринку.

Кожен оператор ринку харчових продуктів, потужності якого зареєстровані, має можливість переглянути інформацію про потужності в Державному реєстрі потужностей операторів ринку, до якого є вільний доступ на офіційному сайті Держпродспоживслужби (www.consumer.gov.ua → діяльність → реєстри → Державний реєстр потужностей операторів ринку (наказ Мінагрополітики від 10.02.2016 № 39).

В черговий раз наголошуємо про відповідальність за роботу потужностей без державної реєстрації. Операторам ринку харчових продуктів передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 п.2 ст.64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів» виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб — у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб — підприємців — у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.