Нормативно-правова база в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Податковий кодекс України 

Кодекс  законів про працю України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та продукцію з них»

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про курорти»

Закон України «Про меліорацію земель»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про виноград та виноградне вино»

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 5 жовтня 2011 р. № 1030  «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»

від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

від 30 листопада 2011 р. № 1405  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами»

від 17.10.2013 № 761 «Про порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»

від 25 травня 2016 р. № 364  « Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю»

Санітарні норми і правила, державні гігієнічні нормативи

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів», затв. наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234;

ДСП 54-2005 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»;

ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві»;

ДСП 382-96 «Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві»;

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДСП 172-96 «Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів»;

ДСанПіН «Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами», затв. наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325;

ДГПіН «Державні гігієнічні правила і норми «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах», затв. наказом МОЗ України від 13.05.2013 № 368;

ДСанПіН 2.3-183-2013 Державні санітарні правила і норми «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»;

ДСанПіН 2.3-185-2013 Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»;

ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;

ДСанПіН 3.3-182-2012 Державні санітарні правила і норми «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги»;

ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» ;

ДСанПіН 2.3-178-2012 «Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок»;

ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів», затв. наказом МОЗ України від
26.01.2012 № 55;

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила «Підприємства та організації поліграфічної промисловості»;

ДСанПіН «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затв. наказом МОЗ України від 17.03.2011 № 145;

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»;

ДСанПіН 5.5.6-138-2007 «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей»;

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення»;

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»;

«Правила проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затв. наказом МОЗ України № 280 від 23.07.2002;

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті»;

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;

ДСанПіН 5.5.3.052-99 Державні санітарні правила і норми «Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей»;

ДСанПіН 4.4.030-99 «Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами»;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»;

ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»;

ДСанПіН 5.5.5.23-99 «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми»;

ДСанПіН 2.2.2.022-99 «Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів»;

ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей»;

ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».