До уваги суб’єктів господарювання, що здійснюють експорт підкарантинної продукції. Інформація щодо здійснення експорту сільськогосподарської продукції в країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)

57_main

Україна є членом ряду міжнародних організацій, у тому числі й Міжнародної конвенції захисту рослин (МКЗР) і Світової організації торгівлі (СОТ). Статтею 6 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі, йдеться про адаптацію до регіональних умов, включаючи зони, вільні від шкідливих організмів або хвороб, та зони з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб.

Зокрема, вказано, що:

  1. Члени СОТ повинні забезпечити, щоб їхні санітарні чи фітосанітарні заходи були адаптовані до санітарних чи фітосанітарних особливостей району (що може становити всю країну, її частину або всі країни чи частини кількох із них), з якого походить товар або для якого товар призначено. При оцінці санітарних чи фітосанітарних особливостей регіону, члени СОТ повинні враховувати, inter alia, рівень присутності певних хвороб або шкідливих організмів, наявність програм їх викоренення або боротьби з ними, а також належні критерії чи інструкції, які може бути розроблено відповідними міжнародними організаціями;
  2. Члени СОТ, зокрема, повинні визнати концепції зон, вільних від шкідливих організмів або хвороб, та зон з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб. Визначення таких зон ґрунтується на таких факторах, як географія, екосистеми, епідеміологічний нагляд та ефективність санітарного чи фітосанітарного контролю;
  3. Члени СОТ (експортери), які стверджують, що зони, розташовані на їхній території, є зонами, вільними від шкідливих організмів чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідливих організмів чи хвороб, повинні надати необхідні докази цього, щоб об’єктивно продемонструвати членам СОТ (імпортерам), що такі зони є і, вірогідно, залишатимуться зонами, вільними від шкідливих організмів чи хвороб, або зонами з незначною присутністю шкідливих організмів чи хвороб відповідно. З цією метою на вимогу імпортера йому в розумних межах надається доступ для інспектування, тестування та інших відповідних процедур. Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів Міжнародної конвенції захисту рослин № 4 «Вимоги щодо встановлення вільних зон» та № 10 «Вимоги до встановлення вільних місць ділянок виробництва» описують вимоги щодо встановлення та використання вільних зон і місць ділянок виробництва як варіантів управління фітосанітарними ризиками з метою дотримання фітосанітарних вимог при імпорті рослин та рослинних продуктів.

На виконання цих міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів наказом Мінагрополітики від 07.08.2012 № 487 затверджено Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки. 01.07.2017 року набрали чинності рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016. № 157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу» (далі – Рішення № 157), № 158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу» та № 159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу», які розміщено на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Проект Рішення № 157 не нотифікувався через центр обробки запитів СОТ. Однією з вимог ЄАЕС, яка ускладнює експорт з України певних рослин та продуктів рослинного походження, є вимога щодо наявності в країні експорту вільних зон від конкретних організмів для певного об’єкта регулювання.

З метою реалізації фітосанітарних вимог пропонуємо сільгоспвиробникам та експортерам встановлювати ділянки та місця виробництва, вільні від шкідливих організмів, якщо такий захід вимагає країна імпорту.

Форма заяви та процедура затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1444-12), розмір плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом України «Про карантин рослин», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 (додаток 1) (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1348-2011).

 Для встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки вільної від зазначеного шкідливого організму суб’єктом господарювання подається до територіального органу Держпродспоживслужби подається:

  1. Заява про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 1 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487). У додатковій інформації заяви необхідно зазначити перелік шкідливих організмів відносно яких планується офіційно встановити вільне місце виробництва або виробничу ділянку.
  2. Копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  3. 3. Копія документа, який засвідчує право власності або користування (у тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  4. Документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом України «Про карантин рослин», розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 (додаток 1).

За результатами проведених заходів, пов’язаних зі встановленням та/або підтриманням статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку, присвоюється реєстраційний номер місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів.