Результати моніторингу звернень громадян щодо порушення санітарного законодавства за 2017 рік

звер

Протягом 2017 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та районних і міських структурних підрозділів надійшло для розгляду 464 звернення з питань порушень санітарного законодавства, з них розглянуто 415 звернень, в т.ч. в строк до 15 днів – 225 (54,2%), до 30 днів – 160 (38,6%), до 45 днів – 25 (6,0%), більше 45 днів – 5 (1,2%), 47 звернень направлено за належністю до інших установ, розгляд 2 звернень продовжується.

Термін розгляду звернень більше 45 днів пояснюється тривалою процедурою погодження з центральним органом виконавчої влади позапланового заходу до суб’єктів господарювання.

За зверненнями фізичних осіб проведено 153 позапланові перевірки, з них 17 перевірок суб’єктів господарювання – за погодженням Державної регуляторної служби України, 2 – за погодженням Мінагрополітики.

За результатами 121 (79,1%) перевірки факти, викладені у зверненнях підтвердилися.

За результатами розгляду звернень громадян вжиті наступні заходи:

— накладено штрафів — 2;

— видано розпоряджень, приписів, пропозицій – 69,

-направлено листів до органів влади – 111;

— направлено інформацій до правоохоронних органів — 3.

За звітний період розподіл звернень за змістом порушень питань виглядає наступним чином:

 

Порушене питання Кількість звернень
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею); 3
— заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини; 6
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; 4
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 73
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 21
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 172
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 26
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 5
— про забруднення відкритих водойм; 5
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 2
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 8
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку; 1
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; 5
— інші порушення санітарного законодавства. 86