Результати моніторингу звернень громадян щодо порушення санітарного законодавства за 9 місяців 2017 року.

stuul

За 9 міс. 2017 року до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та районних і міських структурних підрозділів надійшло для розгляду 324 звернення з питань порушень санітарного законодавства, з них розглянуто 290 звернень, в т.ч. в строк до 15 днів – 183 (63,1%), до 30 днів – 86 (29,7%), до 45 днів – 16 (5,5%), більше 45 днів – 5 (1,7%), 20 звернень направлено за належністю до інших установ, розгляд 14 звернень продовжується.

За зверненнями фізичних осіб проведено 105 позапланових перевірок, з них 10 перевірок суб’єктів господарювання – за погодженням Державної регуляторної служби України, 2 – за погодженням Мінагрополітики.

За результатами 86 (81,9%) перевірок факти, викладені у зверненнях підтвердилися.

За результатами розгляду звернень громадян вжиті наступні заходи:

—        видано розпоряджень, приписів, пропозицій – 63,

—        направлено листів до органів влади – 108;

—        направлено інформацій до правоохоронних органів — 3.

Розподіл звернень за змістом порушень питань виглядає наступним чином:

Порушене питання Кількість звернень
— заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею); 3
— заподіяння  шкоди здоров’ю людей внаслідок впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини; 6
— порушення вимог санітарного законодавства щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів; 4
— порушення вимог санітарного законодавства щодо біологічних продуктів та патологічного матеріалу;
— забруднення атмосферного повітря; 55
— підвищений рівень шуму, вібрації, інших фізичних факторів в житлових будинках; 17
— порушення вимог санітарного законодавства щодо утримання територій населених місць; 119
— порушення роботи каналізаційних споруд та відсутність каналізації; 13
— порушення щодо забезпечення водопостачання населених пунктів та якості питної води; 2
— про забруднення відкритих водойм; 2
— порушення санітарного законодавства в закладах охорони здоров’я; 1
— порушення санітарного законодавства в навчальних закладах; 4
— порушення санітарного законодавства  в закладах оздоровлення, відпочинку; 1
— порушення санітарного законодавства щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами; 3
— інші порушення санітарного законодавства. 60