Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

Закон України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Закон України від  02.12.2010 № 2735-VI «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2735-17

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2736-17

Постанова КМУ від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/94-2016-%D0%BF

Постанова КМУ від 24.02.2016 № 163 «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/163-2016-%D0%BF

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1062 «Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1062-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 19.08.2015 № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/607-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1195 «Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1195-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 08.07.2015 № 474 «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 04.06.2015 № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/374-2015-%D0%BF

Постанова КМУ від 31.10.2007 № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1279-2007-%D0%BF

Наказ Мінекономрозвитку від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології», зареєстрований у Мін’юсті 18.11.2016 за № 1501/29631 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1501-16

Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрований у Мін’юсті 01.11.2016 за № 1417/29547 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1417-16

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», зареєстрований у Мінюсті 24.02.2016 за № 278/28408 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0278-16

Наказ Мінекономрозвитку від 04.08.2015 № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2015 за № 1022/27467 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15

Наказ Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719 «Про затвердження норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації», зареєстрований у Мінюсті 14.01.2016 за № 51/28181 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0051-16

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015  № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики», зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0079-16

Наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2016 № 972 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0914-16

Закон України «Про рекламу» від  03.07.1996 № 270/96-ВР;

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII;

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;

Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296-IV;

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII;

Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення» 17.12.2008 № 687-VI;

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 12.1993 № 3792-XII;

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII;

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР;

Закон України  «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 № 5029-VI;

Закон України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР;

Закон України «Про державні лотереї в Україні» від  06.09.2012 № 5204-VI; Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003№ 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від  30.03.1994 № 198   « Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».