ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України Розпорядження від 27 грудня 2017 р. № 983-р Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА  від 15 червня 2006 р. N 833 Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 вересня 2015 р. № 667 Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Постанова КМУ від 12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»
Постанова КМУ від 08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)».
Постанова КМУ від 10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»
Постанова КМУ від 12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних підчас проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».
Постанова КМУ від 12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання».
Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду, від 06.2012 №690
Кодекс України про адміністративні правопорушення