Держпродспоживслужба приймає участь у здійсненні заходів з підготовки навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального року

navchzahody

Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення безпечних умов навчання та виховання дітей в організованих колективах не втрачає актуальності. Стан дотримання вимог санітарного законодавства у навчальних закладах, у тому числі стан готовності їх до нового 2017-2018 навчального року знаходиться на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

На виконання діючих законодавчих актів у порядку взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування представники територіальних органів Держпродспоживслужби приймають участь у роботі міжвідомчих комісій з питань підготовки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року.

У зв’язку з відсутністю санітарно-гігієнічних вимог щодо влаштування, утримання та організації навчально-виховного процесу для професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів на теперішній час немає підстав для погодження Держпродспоживслужбою розкладу уроків та включення представників Держпродспоживслужби до складу комісії з визначення готовності зазначених закладів до нового навчального року.

За зверненнями керівників навчальних закладів Держпродспоживслужбою проводиться розгляд режимів навчання та виховання, навчально-трудового навантаження дітей (розклад уроків), примірних двотижневих меню, переліків постачальників харчових продуктів на відповідність вимогам санітарного законодавства з подальшим погодженням вказаних документів.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів підлягають погодженню з Держпродспоживслужбою наступні документи навчальних закладів:

План роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період п.24 Положення про дошкільний навчальний заклад, затв. постанова КМУ від 12.03.2003 №305
Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу на основі нормативно-правових актів (режим навчання та виховання, навчально-трудового навантаження дітей та підлітків)

 

Примітка: У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами Держпродспоживслужби.

ст.20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

п.9.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»

п.41. «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затв. постановою КМУ від 27.08.2010 р. №778

Режим роботи спеціальної школи (школи-інтернату) з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців п.9.2 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних ЗОШ для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затв. наказом МОЗ України від 20.02.2013 №144
Перелік постачальників харчових продуктів та примірні двотижневі меню пп. 13, 19 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затв. наказом МОЗ України від 01.06.2005 №242/329

пп. 4.4, 1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затв. наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006  № 298/227

Список працівників закладу для проходження медичного огляду п.11 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затв. Постановою КМУ від 23.05.2001 №559
Плани-графіки проведення медичних оглядів працівників п.5 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затв. Постановою КМУ від 23.05.2001 №559

Для участі у роботі комісій з визначення готовності навчальних закладів до роботи у новому навчальному році необхідно звертатись до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.Для розгляду та погодження документів, зазначених у таблиці необхідно звертатись до районних та міських підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області за територіальним принципом.Також документи можуть бути розглянуті Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.