Прогноз фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних сільськогосподарських культур у господарствах Харківської області в серпні 2017 року

Зернові, зернобобові культури та багаторічні трави

Протягом місяця хлібні клопи, зокрема шкідлива черепашка, пересилятиметься у місця зимівлі, а саме ліси і лісосмуги.

Хлібна жужелиця (турун), яка знаходиться в літній діапаузі, наприкінці серпня за випадання дощів виходитиме на поверхню ґрунту, спарюватиметься й відкладатиме яйця, зосереджуючись поблизу скирд, у купках рослинних решток, полови з зерном, де з’являються ранні сходи падалиці. Надалі з появою сходів озимих зернових жужелиця мігруватиме на посіви, де продовжуватиме відкладати яйця. Відродження личинок туруна відбуватиметься в кінці серпня — на початку вересня.

Для запобігання пошкоджень озимини жужелицею слід дотримуватись сівозміни з виключенням стерньових попередників під озимі зернові культури. В разі сівби озимих зернових культур в ареалі поширення шкідника, по стерньовим попередникам, для збереження сходів від хлібного туруна, гусениць підгризаючих совок, інших ґрунтових шкідників необхідно провести передпосівну обробку насіння  препаратами для протруєння на основі таких діючих речовин: імідаклоприд, тіаметоксам та інших.

Злакові мухи (шведські, гессенська, чорна пшенична, інші), цикадки, попелиці, хлібні блішки, інші спеціалізовані фітофаги зернових культур розвиватимуться на падалиці, злакових бур’янах та кукурудзі. Надалі з появою сходів озимини заселятимуть посіви, які пошкоджуватимуть до настання стійких похолодань.

Насіння зернових культур цьогорічного врожаю може бути уражене фузаріозом, септоріозом, оливковою плісенню, сажкою, бактеріозом, альтернаріозом, борошнистою росою, іншими хворобами. Зважаючи на фітосанітарний стан зібраного зерна, насіння високих посівних кондицій, призначене для сівби, підлягає обов’язковій лабораторній фітоекспертизі, за якою визначають наявність на зерні збудників хвороб. Видовий склад і господарська значимість їх дозволить обґрунтовано вибрати протруйник відповідного спектра фунгітоксичної дії та рівня захисної спроможності стосовно комплексу хвороб. Вибираючи протруйник, необхідно враховувати не тільки комплекс збудників на насінні та ґрунті, а й ті стресові умови, які вплинуть на рослини в полі. Дуже важливо враховувати живлення рослин, а також запаси вологи в ґрунті, які забезпечують рівномірні і дружні сходи.

Протруювати насіння можна як завчасно (за 2-3 тижні), так і безпосередньо перед сівбою. Завчасне протруювання ефективне для захисту рослин від сажкових хвороб, кореневих гнилей, пліснявіння насіння та інших. Для цього  застосовують препарати на основі таких діючих речовин: карбоксин+тирам, флутріафол+тіабендазол, тритіоконазол+прохлораз, протіоконазол+тебуконазол, тебуконазол та інші.

Протягом серпня в посівах кукурудзи продовжуватимуть харчуватися злакові попелиці, гусениці стеблового (кукурудзяного) метелика, бавовникової та інших листогризучих совок. За умов вологої й теплої погоди у посівах культури поширюватимуться пухирчаста та летуча сажки, гельмінтоспоріоз, на качанах, пошкоджених гусеницями стеблового метелика та бавовникової совки, ймовірний розвиток фузаріозу.

За наявності в 1 кг насінні гороха 10 і більше екз. горохового зерноїда, після очищення, сушіння, сортування, до виходу жука з горошини проводять знезараження препаратами для боротьби зі шкідниками запасів на основі однієї із діючих речовин: фосфід алюмінію, фосфіду магнію та інших.

У посівах сої у період формування-дозрівання бобів розвиватимуться та завдаватимуть шкоди попелиці, павутинний кліщ, трипси, гусениці листогризучих совок, акацієвої вогнівки, осередково лучного метелика. Шкідливість комах зростатиме за посушливої погоди.

За умов підвищеної вологості рослини сої хворітимуть на сіру (t°С +15+20°С) і білу гнилі (t°С +21+22°С), альтернаріоз, фомопсис (t°С +20+25°С, мінімальна t°С +10°С, макс. +36°С), пероноспороз (t°С +15+17°С), церкоспороз, бактеріоз, вірусні та інші хвороби.

Під час формування бобів, за надпорогової чисельності шкідників (акацієва вогнівка 1-2, листогризучі совки 1-3, лучний метелик 4-5 гусениць на кв.м, тютюновий трипс 10-15 екз. на рослину, павутинний кліщ (10% заселених рослин) проводять обприскування посівів інсектицидами на основі таких діючих речовин: фозалон, хлорпірифос та інших.  За вологості насіння 35-40% проти білої та сірої гнилей, фомопсису проводять десикацію посівів сої за 14 днів до збирання урожаю десикантами на основі таких діючих речовин: дикват, ізопропіламінна сіль гліфосату та інші.

У багаторічних бобових травах (люцерна, конюшина, еспарцет), зокрема насінниках, протягом серпня розмножуватимуться та пошкоджуватимуть культури довгоносики (тихіус, апіон, бульбочкові), клопи, трипси, попелиці, товстоніжка, совки. Трави будуть уражуватись  бурою та жовтою плямистостями, антракнозом, аскохітозом, іржею. Хімічний захист насіннєвих ділянок трав та їх оздоровлення необхідно здійснювати диференційовано до кожного поля.

 Технічні культури 

У серпні в усіх бурякосійних господарствах за помірного температурного режиму та періодичних опадів рослини цукрових буряків хворітимуть на церкоспороз, пероноспороз, фомоз, рамуляріоз. Осередково спостерігатиметься ураження коренеплодів паршею, кореневими гнилями, дуплистістю. Шкідливість листкової бурякової попелиці,  обмежуватимуть погодні умови та корисна діяльність ентомофагів. За допорогової чисельності у посівах культури розвиватимуться бурякові щитоноски, мінуючі мухи. Осредково розвиватимуться та шкодитимуть гусениці листогризучих і підгризаючих совок.

За появи ознак пероноспорозу, окремих плям церкоспорозу (3-5% рослин), борошнистої роси (5-10% рослин) проводять обробки дозволеними до використання фунгіцидами на основі однієї із діючих речовин:  піраклостробін+епоксиконазол, флутріафол, флутріафол+карбендазим, епоксиконазол + тіофанат-метил, пікоксістробін + ципроконазол, азоксистробін + ципроконазол, карбендазим та інших.

Проти листогризучих і підгризаючих совок ефективні випуск трихограми під час масового відкладання ними яєць й хімічні обробки вогнищ з надпороговою чисельністю гусениць інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: циперметрин, фозалон, диметоат та інших.

Обробки слід закінчувати за 30 днів до збирання врожаю.

У посівах соняшнику за частих опадів (вологість 60-90%) та помірних температур (20-25°С) поширення матимуть хвороби, зокрема, гнилі (біла та сіра), пероноспороз, фомоз, іржа, аскохітоз, септоріоз. Шкідливість соняшникового вовчка відмічатиметься переважно на рослинах сприйнятливих гібридів. Продовжуватиметься розвиток та шкідливість геліхризової попелиці та польових клопів, якими заселено та пошкоджено 2-35% рослин на 33-100% обстежених площ. У кошиках соняшнику спостерігатиметься шкідливість гусениць соняшникової вогнівки. Осередково розвиватимуться личинки соняшникових шипоноски та вусача. Подекуди культурі завдаватимуть шкоди гусениці совок, лучного та стеблового (кукурудзяного) метеликів, саранові.

Посіви соняшнику пізніх строків посіву до початку цвітіння від попелиці (ЕПШ 20% заселених рослин по 40-50 екз. на кожній) та інших сисних шкідників захищають інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: лямбда-цигалотрин+тіаметоксам, малатіон та іншими.

Під час наливу насіння соняшник захищають від клопів, гусениць соняшникової вогнівки, совок дозволеними препаратами згідно «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених для використання в Україні». Проти гусениць ІІ-го покоління лучного метелика (ЕПШ 20 екз. на кв.м) застосовують інсектициди на основі таких діючих речовин: дельтаметрин, хлорантраніліпрол та інші.

За високої вологозабезпеченості (ГТК>1,5) і вологості насіння 25-30% на початку побуріння кошиків для обмеження розвитку хвороб рекомендовано провести десикацію посівів десикантами на основі таких діючих речовин: глюфосинат амонію, дикват, ізопропіламінна сіль гліфосату, інші.

Для захисту посівів озимого ріпаку перед сівбою, під урожай 2018 року, (оптимальні строки: – 25 серпня – 5 вересня) від ураження сходів комплексом хвороб (пліснявіння, чорна ніжка, гнилі, альтернаріоз, фомоз, пероноспороз, бактеріоз, інші) та шкідників сходів (хрестоцвіті блішки, попелиці, ріпакові листкоїд, пильщик, совки, прихованохоботники, інші) ефективні передпосівна обробка очищеного та каліброваного насіння протруйниками інсектицидно-фунгіцидної дії. Такий прийом дасть можливість надійно захистити культуру в найбільш критичний період росту (проростки насіння, сходи) від комплексу шкідливих об’єктів.

 Картопля та овочеві культури 

Колорадський жук літнього покоління скрізь розвиватиметься та шкодитиме в плантаціях картоплі, томатів, баклажанів. Личинки другого покоління по закінченню живлення заляльковуватимуться. Погодні умови цьогорічної вегетації уможливлюють розвиток 2-3-го поколінь, що в свою чергу істотно залежатиме від наявності кормової бази. Плідність самок літніх поколінь значно знижуватиметься, через погіршення поживної цінності корму за його старіння. Через посушливу погоду відбувалось всихання яйцекладок та перехід частини жуків у діапаузу.

У серпні бульби картоплі пошкоджуватимуть дротяники та несправжні дротяники, личинки хрущів, особливо у вогнищах розвитку за достатнього зволоження верхнього шару ґрунту. Подекуди томати пошкоджуватимуть гусениці листогризучих совок: городньої, бавовникової, помідорної (карадрини).

Альтернаріоз, фітофтороз інтенсивно розвиватимуться за підвищеної вологості (короткочасних дощів, рясних рос) та помірних температур повітря. За умов вологої прохолодної погоди розвиток бактеріальних (чорна ніжка, плямистості, верхівкова гниль томатів) хвороб може призвести до формування хворих бульб картоплі з ознаками мокрої гнилі та загнивання плодів томатів. За сухої жаркої погоди поширенню вірусних хвороб пасльонових культур сприятимуть переносники вірусних інфекцій.

Оздоровлення плантацій слід проводити за суворого дотримання «строків очікування». На томатах від комплексу хвороб застосовують фунгіциди на основі однієї із діючих речовин: диметоморф + манкоцеб, азоксистробін,  цимоксаніл + фамоксадон, інші.

На капусті середніх та пізніх строків триватиме активне живлення гусениць капустяної совки, біланів, молі. Зростанню чисельності та шкідливості попелиці, осередково хрестоцвітих клопів, прихованохоботників сприятиме тепла помірно волога погода місяця. В поліських областях на пізній капусті шкодитиме літнє покоління хрестоцвітих блішок. Рослини хворітимуть на судинний та слизовий бактеріози, зростатиме осередковий прояв фомозу, пероноспорозу.

Пізні сорти капусти за потреби від хвороб захищають фунгіцидами на основі однієї із діючих речовин: флуопіколід + прокамокарб гідрохлорид, тебуконазол + флуопірам, тебуконазол + трифлоксістробін, іншими,  суворо дотримуючись санітарних вимог щодо збирання врожаю.

Огірки хворітимуть на бактеріоз, пероноспороз, борошнисту росу. Баштанним культурам (кабачки, кавуни, дині) шкодитиме баштанна попелиця, тютюновий трипс, павутинний кліщ. За надмірної зволоженості, різких перепадів денних і нічних температур розвиватимуться бактеріоз, пероноспороз, антракноз, інші хвороби. Цибуля за вищезазначених умов хворітиме на пероноспороз та гнилі, що небезпечні для насінників культури, які потребуватимуть захисту. Хімічний захист овочевих культур слід узгоджувати з санітарними вимогами.

 Плодові та виноградні насадження 

Тепла з помірними опадами погода скрізь сприятиме подальшому розвитку яблуневої плодожерки. В плодових насадженнях розвиватиметься друге покоління фітофага. Триватиме живлення гусениць золотогуза, білана жилкуватого з подальшим утворенням ними зимових гнізд.

Скрізь продовжуватимуть розвиток сисні шкідники: зелена яблунева, сливова обпилена,  чорна вишнева попелиці, глодовий, звичайний павутинний, плодові кліщі, щитівки і несправжні щитівки. В насадженнях зерняткових дерева хворітимуть на паршу. Поширення набуватиме плодова гниль. На кісточкових кокомікоз, клястероспоріоз, полістигмоз.

Зимові сорти яблуні та груші на початку серпня проти яблуневої плодожерки обприскують інсектицидами на основі однієї із діючих речовин: люфенурон, хлорпірифос+циперметрин, або іншими з додаванням проти парші, плодової гнилі та інших хвороб фунгіцидів на основі таких діючих речовин: піраклостробін+дитіанон, дифеноконазол, інших.

У другій декаді серпня зимові сорти яблуні проти парші, плодової гнилі, інших хвороб плодів під час зберігання обприскують фунгіцидами на основі однієї із діючих речовин: тіофанат-метил, ципродиніл+флудіоксоніл, іншими, не пізніше, як за 20 днів до початку збору врожаю.

Відразу після збору врожаю і ще двічі з інтервалом 12 днів кісточкові дерева оздоровлюють від кокомікозу фунгіцидами на основі однієї із діючих речовин: ципродиніл, тіофанат-метил, іншими, дотримуючись чергування препаратів.

 Багатоїдні шкідники 

Стебловий (кукурудзяний) метелик. Триватиме розвиток шкідника першого покоління. Фітофаг масово заселятиме та пошкоджуватиме зернову та цукрову кукурудзу, просо, інші товстостеблові  культури. Шкідливість гусениць стеблового метелика посилиться за встановлення оптимальних температур (25-28ºС) та в разі випадання частих помірних опадів. За підвищених показників денних температур і низької вологості повітря ймовірне зниження плодючості метеликів, висихання яйцекладок, пригнічення розвитку гусениць та часткова їх загибель.

Обприскування посівів інсектицидами  проводять за наявності понад  6-8% рослин з гусеницями кукурудзяного метелика. Проти  стеблового кукурудзяного метелика та інших шкідників в посівах кукурудзи застосовують інсектициди на основі однієї із таких діючих речовин: хлорантраніліпрол + лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин, хлорантраніліпрол, інші.

Саранові. В першій половині серпня в неугіддях, пасовищах, луках, багаторічних травах, інших резерваціях комах у районах області закінчиться розвиток личинок саранових (стадних – італійського пруса, нестадних видів – кобилок, коників) і перетворення їх в дорослу комаху. Які у пошуках кормових рослин можуть переміщуватися у посіви сільськогосподарських культур, де ймовірна підвищена чисельність і шкідливість саранових.

Через 1-2 тижні після окрилення, фітофаги паруватимуться, самки відкладатимуть яйця – ворочки в ґрунт на глибину 2-5 см, після чого відмиратимуть, чим і закінчиться їх річний цикл розвитку. За сприятливих погодних умов в цей період одна самиця італійського пруса спроможна відкласти до 4 ворочок з кількістю яєць до 60 шт. у кожній, тоді як за понижених температур і підвищеної кількості опадів яйцекладка зазвичай обмежується лише однією ворочкою. Для відкладання яєць комахи зазвичай обирають місцевість без рослинності, з легким за складом, але ущільненим ґрунтом.

Слід зазначити, що велику роль у знищенні ворочок відіграють паразити і хижаки. В природних умовах саранові уражуються декількома видами мікроспоридій, вірусами, нематодами, бактеріями, багатьма видами ентомопатогенних грибів (особливо за вологої з туманами погоди). Враховуючи, що саранові живуть і розмножуються переважно на цілинних, занедбаних угіддях, за високої чисельності ворочок найефективнішим прийомом восени є проведення боронування, дискування або оранки всієї площі в залежності від характеру її використання (перелоги, пасовища, інше), чим знищується до 80% шкідників. Систематичні спостереження за станом популяцій саранових визначають своєчасний захист посівів та тенденції їх розвитку в наступному році.

Лучний метелик другого покоління по області розвиватиметься осередково у багаторічних травах, цукрових буряках, соняшнику, сої, овочах, інших культурах. По області осередково відмічався слабкий літ метеликів ІІ-го покоління, інтенсивністю 1-2 екз. на 10 кроків. Через посушливу спекотну погоду в липні  самки лучного метелика мали низьку плодючість, а частина яйцекладок висихала. Однак зберігається ймовірність утворення осередків підвищеної чисельності та шкідливості фітофага, оскільки оптимальними умовами розвитку в цей період будуть температура 25-32 °С та вологість повітря понад 75%. Гусениці похарчувавшись, заляльковуватимуться.

Захисні заходи проводять за щільності понад 12-20 гусениць на кв.м рекомендованими препаратами, дотримуючись строків і норм витрати з урахуванням віку гусениць.

Підгризаючі совки (озима і оклична, іпсилон). Протягом місяця триватиме літ метеликів другого покоління, відкладання ними яєць, відродження та живлення гусениць у посівах цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, овочевих культур, багаторічних трав, парах. У разі теплої помірно вологої погоди, наявності джерел додаткового живлення (нектароносна рослинність), ймовірна реалізація високої плодючості самиць совок.

Надпорогову чисельність совок обмежують утриманням полів чистими від бур’янів, випуском трихограми на початку та під час масового відкладання яєць, розпушуванням міжрядь просапних культур. Рясні опади можуть сприяти розвитку грибних хвороб шкідника. За появи осередків високої чисельності гусениць застосовують інсектициди згідно регламентів.

Листогризучі совки, з яких скрізь домінуючими є капустяна, бавовникова, совка-гамма, С-чорна, помідорна (карадрина), городня, конюшинова, люцернова, розвиватимуться та шкодитимуть у посівах цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, овочевих та баштанних культурах, багаторічних травах. Ймовірне істотне збільшення чисельності та господарсько відчутної шкоди від ІІ покоління, особливо бавовникової совки і совки-гамма. Гусениці совки С-чорне та капустяної старших віків інколи вгризаються в коренеплід цукрових буряків та овочів (слід враховувати при проведенні обстежень). Обприскування інсектицидами доцільне за перевищення ЕПШ, у відповідності до регламентів та санітарних вимог.

На стерні (де просипалось зерно), овочевих і просапних культурах повсюди в серпні можлива активізація мишоподібних гризунів, які за появи сходів переселятимуться на посіви озимих зернових.

 

Вчасне виявлення вогнищ шкідників і осередків ураження хворобами та дотримання регламентів застосування пестицидів (норм витрати, строків очікування та інших) є запорукою ефективної боротьби з ними та безпечності отриманої продукції рослинництва.

При застосуванні пестицидів  необхідно суворо дотримуватись “Державних санітарних правил “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”.