ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Держпродспоживслужби  в

Харківській області

19.05.2017  № 197

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними

речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 (назва адміністративної послуги)

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області

(найменування суб’єкта надання адміністративних послуг)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг     міста Харкова

61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26,

2 Інформація щодо режиму роботи  суб’єкта надання адміністративної послуги понеділок, середа: 9:00 — 17:00, без перерви;
вівторок, четвер: 9-00 — 20-00, без перерви;
п’ятниця: 9:00 — 16:00 без перерви;
субота: 8-00 — 15-00 без перерви (черговий адміністратор);
вихідний: неділя
3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги тел. (057) 760-70-40, 760-70-44.

E-mail: dozvil@dozvil.kh.ua

Веб-сайт:  www.dozvil.kh.ua

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

4 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 61166

м.Харків,

пр-т Науки, 40, 6 поверх

5 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з 830 до 1715

П’ятниця з 830 до 1600

6 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайта суб’єкта надання адміністративної послуги Тел./факс  + 38057 -702-08-34

E-mail: gudpss@kh-consumer.gov.ua

Веб-сайт: http://kh-consumer.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7 Закони України Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ( п. 53);

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( ст. 23).

8 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 226.10.2011 № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

 

9 Акти центральних органів виконавчої влади наказ МОЗ України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрований в Мін’юсті 20.05.2005          № 552/10832;

наказ МОЗ України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», зареєстрований в Мін’юсті 07.11.2007 № 1256/14523.

10 Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги

11 Підстава для одержання адміністративної послуги Виконання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
12 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Заява до Головного управління  Держпродспоживслужби  в Харківській області на отримання адміністративної послуги;

2. Опис наданих документів  — відповідно до вимог ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ( для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання),        або  ДСП 6.177-2005-09-02  «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» ( для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання).

13 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
14 Платність ( безоплатність) надання  адміністративної послуги Платно
У разі платності:
14.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» ( ст. 35);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 № 1351 «Про затвердження тарифів ( прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби».

14.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу 40,89 без ПДВ ( зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету)
14.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати Одержувач: УДКСУ у Дзержинському (Шевченківському)  районі

м. Харкова Харківської області

Код ЄДРПОУ: 37999654

Банк одержувача: ГУДКСУ у Харківській області

Код банку одержувача:  851011

Рахунок: 33215879721003

Призначення платежу: код 22012500; плата за надання інших адміністративних послуг – підготовка санітарного паспорту на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

15 Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів
16 Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1.Подання  суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

17 Результат надання адміністративної послуги Видача дозволу ( санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними  речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
18 Способи отримання відповіді

(результату)

Особисто суб’єктом звернення або його законним представником в  центрі надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
19 Примітка Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено у суді у порядку адміністративного судочинства.