Звіти

Звіт про виконання планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності за 2016 рік (відповідно до ст.5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

Сфера (галузь) Підлягало перевіркам виконано всього *згідно з комплексним планом всього *згідно з комплексним планом ветеринарна медицина та безпечність харчових продуктів 66 31 54 28 державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства 498 45 287 38 державний фітосанітарний контроль 205 185 205 185 державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів 19 7 19 7 державний нагляд (контроль) за дотриманням ...

Опубліковано 29-03-2017